Images-loading
Images
Images

Geest

Geest

In zijn afscheidsrede zei Jezus tot zijn leerlingen: "Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het nu nog niet dragen. Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid brengen; Hij zal niet uit zichzelf spreken maar spreken al wat Hij hoort en u de komende dingen aankondigen. Hij zal Mij verheerlijken omdat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft. Daarom zei Ik dat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft. Al wat de Vader heeft is het Mijne."

Uit het evangelie volgens Johannes (16de hoofdstuk)

Categorie: evangelie • Tags: Afscheidsrede, Geest, Jezus

“Turijn is een leuke spirituele verslaving!”

Kirsten - Roots van Don Bosco, Turijn