Images-loading
Images

Jeugddienst Don Bosco

Images

Jeugddienst Don Bosco is plezierig engagement!

Jeugddienst Don Bosco begeleidt jongeren in hun traject van animator tot instructor en bij hun inzet als vrijwilliger. Jeugddienst Don Bosco geeft vorming en ondersteuning volgens de pedagogische visie van Don Bosco. Door een plezierig engagement op te nemen in het jeugdwerk in binnen-of buitenland verwerven jongeren vaardigheden voor het leven. Jeugddienst Don Bosco wil de stem van animatoren laten horen en laten zien hoe uniek en waardevol de Don Boscosfeer is.

tekstfoto
Images

PASSIE VOOR JONGEREN

Als jeugdorganisatie zijn we gepassioneerd door jonge mensen en zijn we overtuigd van hun mogelijkheden en hun (soms nog te ontdekken) competenties. Samen met hen kiezen we ervoor om vorming en engagement als hefbomen te hanteren. Hefbomen die jongeren omvormen tot sociaal geëngageerde jongeren die hun plaats in de maatschappij durven innemen.

SPEELSHEID

Jeugddienst Don Bosco richt zich op jongeren die als begeleider of begeleidster actief (willen) zijn in het jeugdwerk, zowel in binnen- als in buitenland. Via de organisatie van allerlei vormingen en cursussen ontdekken die jongeren hun vaardigheden en worden ze uitgedaagd om hun grenzen te verleggen. We werken daarbij op een speelse en ervaringsgerichte manier. Jeugddienst Don Bosco bereidt jaarlijks een 500-tal jongeren voor op hun begeleidingstaak in het jeugdwerk.

ONTMOETING

In je eentje verover je de wereld niet of realiseer je geen grootse dromen. Daarvoor heb je anderen nodig. Er schuilt dan ook een enorme kracht in ontmoeting, zeker als die ontmoeting leidt tot sterke vriendschapsbanden en samen gedragen engagement. Als Don Bosco-organisatie zijn we overtuigd van de kracht van de ontmoeting, ook van de interculturele ontmoeting. Het vormt een basisconcept binnen ons aanbod.

HARTELIJKHEID

Jongeren worden uitgedaagd om vanuit een hartelijke en respectvolle houding tegenover anderen en tegenover de wereld te staan, en een zinvolle en gefundeerde bijdrage te leveren aan de samenleving. Door ervaring, vaardigheden en kennis te delen, verrijken jongeren elkaar en verrijken verschillende culturen elkaar. We leren elkaar beter kennen en er ontstaan ook stevige vriendschapsbanden. De ervaring dat je graag gezien wordt en niet alleen in het leven staat, zijn voor jongeren goud waard.

GELOOF

Voor Jeugddienst Don Bosco behoren zingeving en geloof tot de kern van het menselijk bestaan. Wie niet weet wie of wat de kern uitmaakt van zijn of haar bestaan, vindt ook de grond niet waarop hij of zij een zinvol bestaan kan uitbouwen. We dagen jongeren tijdens onze activiteiten uit om even tot rust te komen en te durven stilstaan bij zichzelf.

VERTROUWEN EN VERBONDENHEID

Voor de realisatie van onze activiteiten doen we een beroep op een groep van enthousiaste en geëngageerde vrijwilligers. Zij krijgen heel wat vertrouwen en verantwoordelijkheid binnen de werking en participeren op alle niveaus mee in het beleid van de organisatie.


 

Met steun van de Vlaamse Overheid: 

“Het verandert je leven gewoon. Je blikveld wordt er opengetrokken, je maakt er nieuwe vriendschappen - soms voor de rest van je leven.”

Rein - Cursus in Europa
Images

Ons team

Images
Guido Stoop
Coördinatie
jeugddienst@donbosco.be
+32 16 24 16 20
via facebook messenger: "Guido Stoop"
Images
Catherine Holemans
Administratie
catherine.holemans@donbosco.be
+32 16 24 16 20
via facebook messenger: "Catherine Holemans"
Images
Maarten Lens
Vorming
maarten.lens@donbosco.be
+32 16 24 16 20
via facebook messenger: "Maarten van Jdb"
Images
Tim Van Wambeke
Speelpleinen
tim.vanwambeke@donbosco.be
+32 16 24 16 20
via facebook messenger: "Tim Jdb"
Images
Fonny Grootjans
Internationaal
fonny.grootjans@donbosco.be
+32 16 24 16 20
via facebook messenger: "Fonny Grootjans"
Images
Koen Timmermans
Zingeving
koen.timmermans@donbosco.be
+32 16 24 16 20
via facebook messenger: "Koen Timmermans"
Images
Lindsey Pinnock
Communicatie
lindsey.pinnock@donbosco.be
+32 16 24 16 20
via facebook messenger: "Lindsey Jeugddienst Don Bosco"