Images-loading
Images

Speelplaatsanimatie

Images

Wat is speelplaatsanimatie?

Jeugddienst Don Bosco vzw ondersteunt scholen die tijdens de lesvrije momenten een animatieproject (willen) aanbieden voor hun leerlingen.

Speelplaatsanimatie is een project dat je binnen je eigen school kan uitwerken met leerlingen en leerkrachten. Het heeft als grote voordeel dat je de betrokkenheid van alle leerlingen een stuk zal vergroten: oudere leerlingen (uit de derde graad) kunnen zich engageren als speelplaatsanimator voor de jongere leerlingen uit de eerste graad. Tegelijk kan een zinvolle link gelegd worden met vakoverschrijdende eindtermen.

De derdegraadsleerlingen werken een activiteitenaanbod uit voor de jongere leerlingen tijdens de middagspeeltijden. Zo kunnen ze elkaar beter leren kennen, leren ze samenspelen en krijgt de middagpauze een zinvolle invulling. Voor veel leerlingen duren middagpauzes namelijk vaak te lang omdat ze niet goed weten hoe ze hun vrije tijd invullen wanneer ze hun gsm, laptop of spelconsole niet bij de hand hebben. Speelplaatsanimatie kan hieraan tegemoet komen door een keuzeaanbod uit te werken waaraan leerlingen tijdens de speeltijden kunnen deelnemen. Uit ervaring blijkt ook dat het invoeren van speelplaatsanimatie op school probleemgedrag (spijbelen, pestgedrag…) kan verminderen! Het vormt een saaie speelplaats om tot een speelse ontmoetingsplaats.

Het spreekt voor zich dat ook de betrokkenheid van enkele leerkrachten mee zorgt voor het welslagen van de speelplaatsanimatie. Door jouw aanwezigheid als leerkracht vergroot je enerzijds de band en de vertrouwensrelatie met je leerlingen. Anderzijds zorg je er ook voor dat leerlingen die uit de boot dreigen te vallen aan bod komen tijdens het spel.

Praktisch

Wil je meer informatie over speelplaatsanimatie, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met de Jeugddienst via vorming@donbosco.be of 016 24 16 20.

Images

​Vormingssessies

Als vormingsorganisatie voor en door jongeren spreekt het voor zich dat we als Jeugddienst tal van vormingssessies aanbieden! Met deze sessies hebben we twee verschillende doelgroepen voor ogen: leerkrachten die zich engageren als begeleider van de speelplaatsanimatie, en speelplaatsanimatoren die hun vaardigheden als animator verder kunnen uitbreiden. Hieronder lichten we enkele van die sessies kort toe. Uiteraard werken we op maat en kijken we samen met elke school wat de vraag precies is en hoe we hier het beste aan tegemoet komen.

Sessie 1: Spel en Spelen
Spelen maken is geen vanzelfsprekendheid, ze uitleggen nog minder. Het is dus belangrijk dat beginnende animatoren hierin een introductie krijgen. Dankzij deze sessie leren jongeren op een duidelijke en doordachte manier een spel uit te leggen en ook bestaande spelen een creatieve toets te geven.
Doelgroep: speelplaatsanimatoren

Sessie 2: Tips en tricks
Na enkele weken op de speelplaats hoor je het wel eens: ‘Alweer Chinese voetbal! Je kent niks anders zeker?’ Aan de hand van enkele eenvoudige technieken kun je zelf een eigen spel ontwikkelen. In deze vormingssessie bieden we drie methodieken waarbij jongeren nieuwe, creatieve spelen op het spoor komen. Wat zijn spelelementen? Hoe kun je ze combineren? Hoe kun je van bestaande spelen nieuwe spelen maken? Aan jouw leerlingen om het te ontdekken en in praktijk om te zetten!
Doelgroep: speelplaatsanimatoren

Sessie 3: Regenprogramma
Iedereen kent ons Belgische weertje. ’s Morgens kan het nog stralend zomerweer zijn en in de namiddag kan het onverwacht beginnen regenen. Gevolg: daar staan die speelplaatsanimatoren met hun spel waar ze gisteren zo hard aan gewerkt hebben en waarmee ze dus niet aan de slag kunnen. Kortom: het is belangrijk goed voorbereid te zijn op dergelijke situaties.
Doelgroep: speelplaatsanimatoren

Sessie 4: Coachen en motiveren
Je bent sinds kort begeleider op een school met speelplaatsanimatie. Dat betekent dat je een hele groep speelplaatsanimatoren onder je hoede krijgt, maar hun begeleiding en ondersteuning loopt niet altijd even vlot. Je krijgt ze moeilijk uit de startblokken en weet eigenlijk niet zo goed hoe je dit best aanpakt. Is hier geen magische formule voor? Het antwoord is jammer genoeg ‘nee’. Wel zijn er een aantal hulpmiddelen om meer zicht te krijgen op verschillende stijlen in het leiden van (groepen) vrijwilligers. Belangrijker nog: welke aanpak kan wanneer werken? De sessie legt het zwaartepunt bij de groep en bij individuele animatoren die er deel van uitmaken. We leren beide analyseren en een gerichte aanpak samen te stellen.
Doelgroep: leerkrachten-begeleiders

Praktisch

Wil je meer informatie over de verschillende vormingssessies in het kader van het project speelplaatsanimatie, of wil je je leerlingen los van het speelplaatsanimatieproject­ een vormingssessie aanbieden,­ aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met de Jeugddienst Don Bosco via vorming@donbosco.be of 016 24 16 20.

Images

Speelplaatsanimatie,
een pedagogische meerwaarde voor elke school.

En wat als je nu ook nog eens kan blijven spelen op je school? Jeugddienst Don Bosco vzw ondersteunt scholen die tijdens de lesvrije momenten een animatieproject (willen) aanbieden voor hun leerlingen.

Wil je meer informatie over speelplaatsanimatie, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met de Jeugddienst via vorming@donbosco.be of 016 24 16 20.

"Ik vind het fijn op moni te zijn omdat ik graag een glimlach tover op de kindjes hun gezicht en graag nieuwe vrienden maak."

animator - speelplein Groene Zone, Heverlee