Images-loading
Images

Vorming op aanvraag

Images

Vorming op aanvraag?

Omschrijving

Jeugddienst Don Bosco heeft een reeks van uitgewerkte vormingsprogramma’s van meestal één tot twee dagdelen die je kan inschakelen tijdens begeleidersweekends of op vormingsdagen.

Prijskaartje? Eén dagdeel (= 3 uur vorming) kost € 130 + vervoerskosten: ofwel € 0,33/km, ofwel terugbetaling openbaar vervoer. Dit zijn de richtprijzen, overleg is steeds mogelijk.

Naast deze vormingen­ op aanvraag, is er ook steeds de mogelijkheid om een vormingssessie op maat aan te vragen. Het enige wat je dan moet doen, is tijdig de doelstellingen van de vormingssessie doorgeven­ aan onze vormingsmedewerker. Ons team doet dan haar uiterste best om een vorming uit te werken die voldoet aan jouw noden.

Vraag hier je vorming aan.


Doelstellingen

De doelstellingen liggen vast per sessie. Indien je een sessie aanvraagt, bepalen we samen de doelstellingen.

Doelgroep

De vormingssessies zijn gericht naar speelpleinen, vakantiewerkingen en jeugdverenigingen die aan hun begeleiders een vorming wensen aan te bieden. Zij brengen de groep samen en staan in voor de praktische organisatie ervan. Jeugddienst Don Bosco zorgt voor het (aangepaste) vormingsaanbod en het nodige materiaal.

Images

Spel en spelen

Omschrijving

Spelen maken is geen vanzelfsprekendheid. Het uitleggen ervan nog minder. Het is dus belangrijk dat beginnende animatoren hierin een introductie krijgen. De deelnemers leren op een duidelijke en doordachte manier een speluitleg te geven en ook bestaande spelen een creatieve toets te geven.

Vraag hier je vorming aan.

Doelstellingen
 • De deelnemers kunnen aangeven welke aspecten belangrijk zijn bij een speluitleg.
 • De deelnemers kunnen deze aspecten beheersen en toepassen bij een goede speluitleg.
 • De deelnemers kunnen een goede activiteit maken, aangepast aan de leeftijd, de groep, het beschikbare materiaal,…
 • De deelnemers kunnen een activiteit begeleiden.
 • De deelnemers kunnen hun creativiteit gebruiken voor het maken van spelen met een goede inkleding.
Doelgroep

Animatoren

Images

Tips & Tricks

Omschrijving

Na enkele weken op het speelplein, in de jeugdbeweging, in de opvang… hoor je het al eens uit een kindermond: ‘Weeral Chinese voetbal! Ge kent niks anders zeker?’

Aan de hand van enkele eenvoudige technieken kan je zelf een eigen spel ontwikkelen. In de vormingssessie worden drie methodieken aangeboden die je op het spoor moeten brengen van nieuwe en creatieve spelen…

Wat zijn spelelementen en hoe kan je ze combineren? Hoe kan je van bestaande spelen nieuwe spelen maken? Wij bieden je drie mogelijke methodieken aan… aan jou om ze te ontdekken en ze in de praktijk om te zetten.

Vraag hier je vorming aan.

Doelstellingen
 • De deelnemer kan het spel op een goede manier uitleggen.
 • De deelnemer kan een bestaand spel omvormen tot een nieuw spel.
 • De deelnemer kan de drie aangeleerde technieken beheersen en toepassen in hun spelopbouw.
 • De deelnemer kan een spel maken dat aangepast is aan de leeftijd en leefwereld van het kind.
Doelgroep

Animatoren

Images

Grote spelen

Omschrijving

Spelletje spelen, allemaal goed en wel. Maar wat als je plots een spel van 2 uur moet voorzien en je werking overspoeld wordt met een grote groep jongeren?

Deze sessie probeert jongeren aan het werk te zetten om een spel te maken voor grote groepen. Stapsgewijs doorlopen we verschillende fases in het maken van een groot spel. Doorheen de sessie zetten we zo de krijtlijnen uit voor een concreet spel. Leerzaam en bruikbaar!

Vraag hier je vorming aan.

Doelstellingen
 • De cursisten weten hoe ze aan de slag kunnen gaan met een groot spel.
 • De cursisten weten welke aspecten belangrijk zijn in het maken van een groot spel.
 • De cursisten leren dat er veel mogelijkheden zijn om een groot spel te maken.
 • De cursisten zetten stappen om een groot spel te maken.
Doelgroep

Animatoren

Images

Begeleidershouding

Omschrijving

Een groep leiden kan op verschillende manieren. De stijl die je hanteert, bepaalt mee het resultaat dat je met de groep bereikt. Tijdens deze sessie nemen we een aantal mogelijkheden onder de loep, kijken naar de voor- en nadelen ervan, zien welke stijl het meest geschikt is in diverse situaties en leren flexibel om te gaan met ons eigen leidinggeven.

Vraag hier je vorming aan.

Doelstellingen
 • De deelnemers kennen verschillende begeleidingsstijlen en kunnen deze toepassen.
 • Deelnemers zijn zich bewust van hun persoonlijke voorkeur voor een stijl.
 • Deelnemers zien in dat elke stijl in bepaalde situaties voordelen heeft.
 • Deelnemers zijn zich bewust van feit dat er een verschil bestaat tussen het begeleiden van een groep of van een individu, maar zien in dat dezelfde stijlen op beide niveaus werkzaam en hanteerbaa­r zijn.
Doelgroep

Animatoren

Images

Straffen en belonen

Omschrijving

Straffen en belonen zijn dingen waarbij veel fouten worden gemaakt. Hoe kan je op de juiste manier straffen en belonen? Op een foute manier straffen en belonen kan ertoe leiden dat je maatregelen geen effect of juist een omgekeerd effect zullen hebben.

In deze sessie krijgen de deelnemers concrete tips voor het straffen en belonen. Uiteindelijk worden de tips omgezet in praktijk aan de hand van rollenspelen.

Vraag hier je vorming aan.

Doelstellingen
 • De deelnemers kunnen enkele voorbeelden geven van belonen en straffen.
 • De deelnemers weten wat belonen en straffen is.
 • De deelnemers weten wanneer ze belonen en straffen best toepassen.
 • De deelnemers weten hoe ze best belonen en straffen.
 • De deelnemers kunnen de kennis toepassen in een nagebootste situatie.
 • De deelnemers kunnen reflecteren over de aangebrachte kennis.
Doelgroep

Animatoren

Images

Regenprogramma

Omschrijving

Iedereen kent ons Belgisch weertje. ’s Ochtends kan het nog stralend zomerweer zijn en in de namiddag kan het onverwacht beginnen te regenen. Gevolg: daar staan die monitoren met hun bosspel waar ze gisteren zo hard hebben aan gewerkt en waarmee ze dus niet aan de slag kunnen. Kortom het is belangrijk voorbereid te zijn op dergelijke situaties!

Vraag hier je vorming aan.

Doelstellingen
 • De deelnemers kunnen een regenprogramma in elkaar steken.
 • De deelnemers weten waarop ze moeten letten als ze onverwacht geconfronteerd worden met regen.
 • De deelnemers kunnen preventief werken bij een regensituatie.
Doelgroep

Animatoren

Images

Animatie

Omschrijving

Je kent het wel: het spel is af, het zit goed ineen, je materiaal is er maar dan denk je plots aan de animatie… verdorie toch! De inspiratie ontbreekt compleet.

Deze sessie is er op toegespitst om de groep aan het animeren te zetten. Via enkele makkelijke hulpmiddelen worden de deelnemers aangezet om aan de slag te gaan met animatie. We starten met een paar losse oefeningen waarna het aan de deelnemers is om te laten zien wat ze in hun mars hebben.

Vraag hier je vorming aan.

Doelstellingen
 • De deelnemers kunnen een spel op een animerende manier inkleden
 • De deelnemers kunnen/durven een groep animeren
 • De deelnemers beseffen dat animatie meer is dan een spelinkleding
 • De cursisten weten wat stille, trekkende en storende animatie is
 • De cursisten weten dat elke van de drie hiervoor genoemde vormen gelijkwaardig is, ze elkaar aanvullen en je ze als goede animator alle drie beheerst
Doelgroep

Animatoren

Images

Soms valt begeleiden even tegen

Omschrijving

Probleemgedrag binnen je jeugdorganisatie of op het speelplein. Waar komt het niet voor?

Als animator steek je heel je hart en ziel in een activiteit, maar toch raakt je programma helemaal ondersteboven door een opduikend probleem in de groep. De leuze ‘soms valt begeleiden even tegen’ komt hier goed van pas. Hoe ga je met zulke problemen om? Kan je ze voorkomen tijdens de voorbereiding? Kan je binnen je werking een sfeer creëren waardoor je deze situaties kan makkelijker ondervangen?

We bieden deze sessie aan voor organisaties die geconfronteerd worden met probleem- of conflictsituaties. We vertrekken vanuit de ervaringen van de deelnemers. Op een concrete en praktische manier bieden we achtergronden omtrent preventie en het concreet omgaan met probleemgedrag of probleemsituaties.

Vraag hier je vorming aan.

Doelstellingen
 • De deelnemers beseffen dat ze hun eigen vooroordelen/automatismen soms los moeten laten wanneer­ ze omgaan met moeilijke situaties
 • De deelnemers ervaren hoe het is om met moeilijke situaties om te gaan en welke impact een bepaalde aanpak heeft.
 • De deelnemers ervaren hoe het is voor jongeren/kinderen wanneer er iets misloopt in de groep en welke impact een bepaalde aanpak heeft op de activiteit.
 • De deelnemers hebben een aantal handvaten in hun achterhoofd om in te spelen op moeilijke kindjes/jongeren/situaties.
 • De deelnemers beseffen dat er ook preventief kan gewerkt worden.
 • De deelnemers hebben zelf nagedacht over de verschillende preventieve peilers binnen hun eigen werking.
 • De deelnemers hebben een antwoord gekregen op vragen waar ze m.b.t. dit thema mee zitten.
Doelgroep

Hoofdanimatoren 

Images

Coachen

Omschrijving

Je bent sinds kort hoofmoni op je werking. Daarbij begeleid je een hele groep monitoren maar dit loopt niet zo vlot. Je krijgt ze moeilijk op gang en weet eigenlijk niet zo goed hoe je dit best aanpakt. Is er zo geen magische formule?

Het antwoord is jammer genoeg “nee”. Wel zijn er een aantal hulpmiddelen beschikbaar om meer zicht te krijgen op verschillende soorten stijlen in het leiden van groepen vrijwilligers en belangrijker nog: welke aanpak wanneer kan werken.

De sessie legt het zwaartepunt bij de groep en individuele monitoren die er deel van uitmaken.

We leren beide analyseren en een gerichte aanpak samen te stellen.

Vraag hier je vorming aan.

Doelstellingen
 • De deelnemers krijgen een kader aangereikt om monitoren te begeleiden.
 • De deelnemers kunnen hun monitoren inschatten op sterktes en zwaktes.
 • De deelnemers leren dat begeleiden een continu proces is.
 • De deelnemers kunnen een actieplan opstellen om monitoren te begeleiden.
Doelgroep

Hoofdanimatoren

Images

Omdat spel ontwikkelt

Omschrijving

Dat een informatief spel in vele situaties een vormende bijdrage kan leveren, hoor je niet veel mensen zeggen. Toch is niets minder waar.

Iets wat je terdege ervaart, beleeft, kortom een situatie waar je met beide voeten ingestaan hebt, blijft langer bij, maar is ook een bron voor nieuwe kennis. Een kennis die niet alleen verstandelijk opgenomen wordt, maar die zich in het volledige functioneren van elke persoon wortelt. Mocht je dezelfde informatie gelezen hebben of via onderricht ontvangen hebben, dan zou diezelfde kennis niet zo’n impact op jou hebben. Je zou het niet direct hanteren in andere situaties. Bijvoorbeeld een persoon die in een multiculturele buurt woont, weet uit ervaring veel meer over die interculturaliteit (wat het eigenlijk betekent, hoe je ermee omgaat, welke problemen zich daarbij stellen) dan degene die er een boek over moet lezen en hierover een verhandeling moet maken.

Niet iedereen heeft echter de kans om elke situatie terdege te beleven, maar als begeleider kan je er wel voor zorgen dat elke persoon op een ‘meer’ ervaringsgerichte manier kennis kan opdoen over bepaalde inhouden.

Vraag hier je vorming aan.

Doelstellingen
 • De deelnemers krijgen een zicht op de rijkdom van spel en spelen.
 • De deelnemers kunnen spelen zien als wezenlijk deel van de opvoeding.
 • Spel als uitdaging om bepaalde thema’s uit te werken.
Doelgroep

Hoofdanimatoren

Images

Intercultureel leren

Omschrijving

Het komt wel vaker voor dat je een kind van een andere nationaliteit aantreft op het speelplein of binnen een jeugdorganisatie. Op vele werkingen is het zelfs zo dat dit aantal de laatste jaren sterk gestegen is. Denken dat dit geen aanpassing vereist in de begeleiding van de kinderen is niet de juiste redenering. Hoeveel van deze kinderen zijn de Vlaamse taal goed meester? Verstaan ze alles van wat je zegt? Vinden ze jouw omgang, structuur, normen en waarden wel normaal? Kunnen zij zich hier zomaar bij neerleggen? Als begeleiding staan we misschien te weinig stil bij de interculturele verschillen en nemen we te vlug aan dat iedereen binnen onze jeugdwerking vanuit eenzelfde culturele basis denkt en werkt.

Vanuit dit gegeven willen we in de sessie ‘Intercultureel Leren’ op een speelse en ervaringsgerichte manier meer achtergronden aanreiken rond dit thema. Doorheen spel en spelen worden de deelnemers bewust van hun eigen cultuur en leren ze beter omgaan met confrontaties die ontstaan in de omgang met andere culturen. De gebruikte methodieken zijn handig en gemakkelijk toepasbaar op de eigen werking.

Vraag hier je vorming aan.

Doelstellingen
 • De deelnemers motiveren om stil te staan bij de culturele verschillen binnen hun groep.
 • De deelnemers inzicht laten krijgen in de culturele verschillen.
 • De deelnemers methodieken aanreiken om culturele verschillen bespreekbaar te maken binnen hun jeugdbeweging, speelplein of school.
Doelgroep

Animatoren
Hoofdanimatoren

Images

Werken met De Koffer

Omschrijving

Op vele werkingen is het de gewoonte om voor het slapengaan een avondwoordje in te lassen, op het einde van de week een bezinning in te lassen, te bidden voor het eten of een starttekstje voor de vergadering voor te lezen. Jeugddienst Don Bosco maakte hiervoor “De Koffer”. De Koffer is een koffer vol met materiaal voor het maken van deze zaken (teksten, gedichten, sfeermateriaal, …). In deze sessie gaan ze met deze koffer aan de slag en krijgen ze concrete tips. Uiteindelijk zullen ze zelf een avondwoordje maken.

Vraag hier je vorming aan.

Doelstellingen
 • De deelnemers leren hoe ze een avondwoordje moeten maken aan de hand van concrete tips.
 • De deelnemers maken kennis met de inhoud van “De Koffer” van Jeugddienst Don Bosco.
 • De deelnemers zien de meerwaarde in van een avondwoordje.
 • Doelgroep

  Animatoren
  Hoofdanimatoren

  Images

  Vrijheid en verantwoordelijkheid

  Omschrijving

  Je begeleidt een groep kinderen of een groep jongeren, dat brengt heel wat verantwoordelijkheden met zich mee. Eindigt daar je vrijheid? Of kun je ook vrijheid in verantwoordelijkheid vinden? Je staat op je vrijheid, maar je wil iets samen met anderen doen, begint daar je verantwoordelijkheid? Is dat verantwoordelijkheid in vrijheid? Deze sessie doet jou, samen met je mede-animatoren of medeleiders, nadenken over vrijheid en verantwoordelijkheid. Er is meer dan dat, we kijken ook naar wat de Bijbel ons te vertellen heeft over vrijheid en verantwoordelijkheid. We zien dat oude verhalen verrassend actueel zijn en ons richting geven om als vrije én verantwoordelijke mensen jongeren en kinderen te begeleiden.

  Vraag hier je vorming aan.

  Doelstellingen
  • De deelnemers staan stil bij wat vrijheid en verantwoordelijkheid betekent als begeleider van een groep.
  • De sessie is een filosofische beschouwing (denken over de betekenis van vrijheid en verantwoordelijkheid).
  • De deelnemers leren de Bijbel kennen als een boeiend uitgangspunt.
  Doelgroep

  Deze sessie is bedoeld voor begeleiders van jongerengroepen +12 (plusgroepen, Lange weg projecten…)­ die stil willen staan bij hun eigen begeleidingsstijl. De thema’s vrijheid en verantwoordelijkheid staan hierbij centraal. (minimum 8 en maximum 15 deelnemers).

  Images

  Creatief met methodieken

  Omschrijving

  Vorming is een essentieel element in het werken aan de kwaliteit van je (jeugdwerk)vereniging. Deze (kader)vorming wordt veelal opgezet door en voor vrijwilligers van je eigen organisatie. Daardoor krijgen de eigen visie en de inhoudelijke en vormelijke accenten een plaats binnen de opleiding die je aan je vrijwilligers geeft. De keerzijde van deze organisatiegerichte werkwijze is echter dat je soms vastgeroest dreigt te geraken­ in het herkauwen van methodieken die altijd gebruikt werden/worden. Deze sessie wenst hier een antwoord op te geven. Door steeds opnieuw bewust creatief om te gaan met de keuze van werkvormen, kan je deze valkuil immers omzeilen. Deze sessie wil je enkele concrete handvaten aanreiken om deze creativiteit te stimuleren.

  Vraag hier je vorming aan.

  Doelstellingen
  • De deelnemers beseffen dat ze vaak terugvallen op dezelfde methodieken.
  • De deelnemers vinden dat ze best wat creatiever mogen zijn in hun keuze van werkvormen.
  • De deelnemers zien in dat creativiteit, in deze situatie, vooral te maken heeft met het adequaat afstemmen van de werkvorm op de doelstellingen, de beginsituatie en de vereisten die men zichzelf oplegt.
  • De deelnemers leren enkele nieuwe werkvormen kennen.
  • De deelnemers ervaren hoe je door jezelf een bepaald kader op te leggen, dat verschilt van het gangbare, een creatief denkproces kan stimuleren.
  • De deelnemers kunnen, aan de hand van de gegeven tips, zelf kritisch nadenken over werkvormen. Ze kunnen tevens creatief zijn met methodieken tijdens de invulling/uitwerking van sessies.
  • De deelnemers hebben zich geamuseerd.
  Doelgroep

  Personen die vorming geven
  Instructoren

  Images

  Opstart speelplaatsanimatie

  Omschrijving

  Speelplaatsanimatie bevat twee termen: ‘speelplaats’ en ‘animatie’. Kort omschreven is het enerzijds elke vorm van animatie waarbij jongeren uitgedaagd worden om actief deel te nemen aan ontspanningsmogelijkheden tijdens de (middag)speeltijd. Anderzijds kunnen speelplaatsanimatoren die animatievormen opzetten en krijgen ze de kans om als begeleid(st)er op te treden en inspraak te hebben tijdens de speeltijd.In deze vormingssessie leren de deelnemers hoe ze de speelplaatsanimatie moeten opzetten. Ze analyseren de huidige situatie in de school en leren hoe ze dan uiteindelijk aan de slag moeten gaan.

  Vraag hier je vorming aan.

  Doelstellingen
  • De deelnemers kunnen de situatie van de school analyseren op vlak van animatie.
  • De deelnemers kunnen zelf speelplaatsanimatie opstarten.
  • De deelnemers kunnen op een effectieve manier leerlingen betrekken bij speelplaatsanimatie.
  Doelgroep

  Leerkrachten en speelplaatsanimatoren in spé

  Images

  Voor alle informatie over vorming op aanvraag, stuur een mailtje naar vorming@donbosco.be
  of contacteer Joeri Brisaert telefonisch via 016 24 16 20.

  "Een bom van plezier en tips voor op het speelplein"

  Nathalie - cursus animator