Images-loading
Images

Vorming op aanvraag

Images

Vorming op aanvraag?

Omschrijving

Jeugddienst Don Bosco heeft een reeks van uitgewerkte vormingsprogramma’s van één tot twee dagdelen die je kan inschakelen tijdens begeleidersweekends of op vormingsdagen.

Prijskaartje? Eén dagdeel (= 3 uur vorming) kost € 130 + vervoerskosten: ofwel € 0,33/km, ofwel terugbetaling openbaar vervoer. Dit zijn de richtprijzen, overleg is steeds mogelijk.

Naast deze vormingen­ op aanvraag, is er ook steeds de mogelijkheid om een vormingssessie op maat aan te vragen. Het enige wat je dan moet doen, is tijdig de doelstellingen van de vormingssessie doorgeven­ aan onze vormingsmedewerker. Ons team doet dan haar uiterste best om een vorming uit te werken die voldoet aan jouw noden.

Vraag hier je vorming aan.

Doelstellingen

De doelstellingen liggen vast per sessie. Indien je een sessie aanvraagt, bepalen we samen de doelstellingen.

Doelgroep

De vormingssessies zijn gericht naar speelpleinen, vakantiewerkingen, jeugdverenigingen en scholen die aan hun begeleiders een vorming wensen aan te bieden. Zij brengen de groep samen en staan in voor de praktische organisatie ervan. Jeugddienst Don Bosco zorgt voor het (aangepaste) vormingsaanbod en het nodige materiaal.

Images

Animatie

Omschrijving

Animeren is een van de grootste meerwaarde in het begeleiden van kinderen en jongeren. Door niet alleen een spel te spelen, maar het spel in een thema te gieten, neem je de kinderen en jongeren mee naar een andere wereld. De deelnemers leren hun spel en zichzelf in thema te gieten en zo uit hun comfortzone te stappen.

Vraag hier je vorming aan.

Doelstellingen
 • De deelnemers kunnen hun stem gebruiken om zichzelf te uiten.
 • De deelnemers kunnen hun lichaam gebruiken om zichzelf te uiten.
 • De deelnemers kunnen via een aangereikt thema een karakter verzinnen en dit spelen.
 • De deelnemers kunnen hun creativiteit gebruiken om een aangereikt spel in een thema te gieten.
Doelgroep

Animatoren of begeleiders van kinderen

Images

Avondwoordjes en bezinning

Omschrijving

Bij Don Bosco vinden we het belangrijk om stil te staan bij de kleine dingen. Dit gebeurt vaak via een avondwoordje, een moment van bezinning met je vrijwilligers. Het bedenken hiervan is soms een hele opgave. De deelnemers leren hoe ze een avondwoordje of bezinning maken en gaan hier creatief mee aan de slag.

Vraag hier je vorming aan.

Doelstellingen
 • De deelnemers kunnen benoemen waarom avondwoordjes en bezinning nuttig is.
 • De deelnemers kunnen belangrijke aspecten van avondwoordjes en bezinning benoemen.
 • De deelnemers kunnen zelf een avondwoordje maken met aangereikte methodieken.
Doelgroep

Animatoren, begeleiders van kinderen, hoofdanimatoren, vrijwilligers en verantwoordelijken.

Images

Coachen

Omschrijving

Een groep animatoren of vrijwilligers begeleiden is geen gemakkelijke opgave. Naast het ontdekken wie de persoon is, moet je deze ook begeleiden om uit te groeien tot een betere versie van zichzelf. De deelnemers leren een beginsituatie te leren inschatten, samen een plan uit te werken en te evalueren hoe dit verloopt.

Vraag hier je vorming aan.

Doelstellingen
 • De deelnemers kunnen animatoren en vrijwilligers begeleiden via de aangereikte methodieken op korte en lange termijn.
 • De deelnemers kunnen reflecteren over de noden en behoeftes van animatoren en vrijwilligers.
 • De deelnemers kunnen een plan van aanpak opstellen in het begeleiden.
Doelgroep

Hoofdanimatoren en verantwoordelijken

Images

Feedback

Omschrijving

Als begeleider van animatoren en vrijwilligers is het jouw taak feedback te geven. Wanneer je zelf ook feedback krijgt is het belangrijk dat je weet hoe hier mee om te gaan. De deelnemers leren hoe ze op een goede manier feedback kunnen geven en ontvangen.

SPECIALISATIE

Evaluatietechnieken
Individueel of in groep feedback geven is soms een uitdaging. De deelnemers worden ondergedompeld in verschillende voorbeelden van uitdagingen die voorkomen tijdens het houden van een feedbackmoment.

Vraag hier je vorming aan.

Doelstellingen
 • De deelnemers kunnen belangrijke aspecten van feedback geven benoemen.
 • De deelnemers kunnen belangrijke aspecten van feedback ontvangen benoemen.
 • De deelnemers kunnen feedback geven aan de hand van de aangereikte methodiek.
 • De deelnemers kunnen feedback ontvangen aan de hand van de aangereikte methodiek.
Doelgroep

Hoofdanimatoren en verantwoordelijken.

Images

Omgaan met gedrag

Omschrijving

Een groep begeleiden kan op verschillende manieren. De stijl die je hanteert en hoe je omgaat met gedrag, bepaalt mee het resultaat dat je met de groep bereikt. De deelnemers leren hoe ze zich kunnen opstellen naar kinderen en hoe ze kunnen reageren op gedrag. Deze inzichten gebruiken ze om flexibel om te gaan met begeleidingsmethodes.

Vraag hier je vorming aan.

Doelstellingen
 • De deelnemers kennen verschillende begeleidingsstijlen en kunnen deze toepassen.
 • Deelnemers kunnen hun eigen begeleidersstijl herkennen.
 • Deelnemers kunnen de verschillende begeleidersstijlen bij concrete situaties plaatsen en dit toepassen.
 • De deelnemers kunnen in concrete situaties benoemen hoe ze omgaan met gedrag.
 • De deelnemers kunnen de kennis toepassen in een nagebootste situatie.
 • De deelnemers kunnen reflecteren over de aangebrachte kennis.
Doelgroep

Animatoren en begeleiders van kinderen

Images

Spel en spelen

Omschrijving

Spelen maken is geen vanzelfsprekendheid. Het uitleggen ervan nog minder. Het is dus belangrijk dat beginnende animatoren hierin een introductie krijgen. De deelnemers leren op een duidelijke en doordachte manier een speluitleg te geven, bestaande spelen een creatieve toets te geven en nieuwe spelen te maken.

SPECIALISATIE

Groot spel

Een nieuw spel maken is geen vanzelfsprekende oefening! In deze sessie leren we deelnemers brainstormen om een origineel thema te bedenken. Met dit thema gaan ze via een stappenplan aan de slag om een origineel spel uit te werken.

Regenprogramma

Het weer kan al eens letterlijk je spel in het water doen vallen! In deze sessie leren we deelnemers omgaan met regen. Ze leren om te gaan met plotse regen, maar ook activiteiten te ontwikkelen die aangepast zijn aan regen.

Vraag hier je vorming aan.

Doelstellingen
 • De deelnemers kunnen benoemen welke aspecten belangrijk zijn bij een spel en deze toepassen tijdens het maken van een spel en het geven van een speluitleg.
 • De deelnemers kunnen een activiteit maken volgens de aangereikte methodiek.
 • De deelnemers kunnen een activiteit begeleiden.
Doelgroep

Animatoren en begeleiders van kinderen

Images

Voor alle informatie over vorming op aanvraag, stuur een mailtje naar vorming@donbosco.be
of contacteer Maarten Lens telefonisch via 016 24 16 20.

“Plezierige momenten, stevige discussies en diepgaande gesprekken wisselden elkaar af en zorgden voor een hartelijke sfeer.”

Rein - Cursus in Europa