Images-loading
Images
Images

Zacheüs

Zacheüs

Zacheüs kwam snel naar beneden en ontving Hem vol blijdschap. Allen zagen dat en merkten morrend op: "Hij is bij een zondaar zijn intrek gaan nemen!" Maar Zacheüs trad op de Heer toe en sprak: "Heer, bij deze schenk ik de helft van mijn bezit aan de armen; en als ik iemand iets afgeperst heb geef ik het hem vierdubbel terug." Jezus sprak tot hem: "Vandaag is dit huis heil ten deel gevallen, want ook deze man is een zoon van Abraham. De Mensenzoon is immers gekomen om te zoeken en om te redden wat verloren was."

Uit het evangelie volgens Lucas (19de hoofdstuk)

Categorie: evangelie • Tags: Zacheüs, Vergeving, Inkeer

“Het deed deugd om bij de dingen stil te staan waar je niet veel aan denkt of niet aan wil denken.”

leerling uit Waregem - Stiltedagen