Images-loading
Images
Images

Toekomst

Toekomst

In je jeugd kom je vele moeilijkheden tegen in de vorm van werkloosheid, het gebrek aan stevige referetiekaders en vaste vooruitzichten voor de toekomst. Soms kun je het idee krijgen dat je niks kan doen tegen de crises en stormen van de moderne tijd. Laat jezelf niet ontmoedigd raken, ondanks de moeilijkheden, en geef je dromen niet op! Ontwikkel in plaats daarvan in je hart een sterk verlangen naar broederschap, gerechtigheid en vrede. De toekomst ligt in jouw handen.
Paus Benedictus XVI

naar aanleiding van de 25ste wereldjongerendag in 2010.

Categorie: citaat • Tags: Moeilijkheden, Vooruitzichten, Toekomst, Ontmoediging, Dromen, Broederschap, Gerechtigheid, Vrede

"Het is fijn om te merken dat vakantiewerkingen op zoek zijn naar materiaal om bezinningsmomenten en avondwoordjes uit te werken. De Koffer is daarbij een goede hulp"

Koen - De Koffer