Images-loading
Images
Images

jezus wordt gedoopt

jezus wordt gedoopt

Na mij komt die sterker is dan ik,

en ik ben niet waardig mij te bukken

en de riem van zijn sandalen los te maken.

Ik heb u gedoopt met water

maar Hij zal u dopen met de heilige Geest.

Uit het evangelie volgens Marcus (eerste hoofdstuk)

Jezus' doop in de Jordaan was een keerpunt in Zijn leven. Voordien leefde Hij verborgen, als timmermanszoon in Nazaret. Na Zijn doop begon Hij heel openlijk als rabbi rond te trekken om het Koninkrijk Gods te verkondigen. Er moet daar iets belangrijks gebeurt zijn op dat crusiaal moment dat voor Hem een keerpunt betekende.

Categorie: evangelie • Tags: Doop, Jezus, Nederigheid, Johannes de Doper

"Het is fijn om te merken dat vakantiewerkingen op zoek zijn naar materiaal om bezinningsmomenten en avondwoordjes uit te werken. De Koffer is daarbij een goede hulp"

Koen - De Koffer