Images-loading
Images
Images

… it

… it

Buy it, use it, break it, fix it,trash it, change it, mail - upgrade it, chicken, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick - erase it,write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick - rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag and drop it, zip - unzip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jam - unlock it, surf it, scroll it, click it, cross it, crack it, switch - update it.

Daft Punk,Technologic

Categorie: lied • Tags: technologic

"Het is fijn om te merken dat vakantiewerkingen op zoek zijn naar materiaal om bezinningsmomenten en avondwoordjes uit te werken. De Koffer is daarbij een goede hulp"

Koen - De Koffer