Images-loading
Images
Images

Dankbaarheid

Dankbaarheid

In die tijd genas Jezus tien melaatsen. Een van hen, een Samaritaan, keerde terug toen hij zag dat hij genezen was, en hij verheerlijkte God met luide stem. Jezus vroeg: "Zijn niet alle tien gereinigd? Waar zijn de negen andere? Is er niemand teruggekeerd om aan God eer te brengen dan alleen deze vreemdeling?" En Hij sprak tot hem: "sta op en ga heen; uw geloof heeft u gered."

Uit het evangelie volgens Lucas (17de hoofdstuk)

Dankbaarheid komt soms uit zeer onverwachte hoek. Enkel de vreemdeling keerde terug om Jezus te bedanken en God te verheerlijken; de negen andere vonden dat blijkbaar niet nodig.

Categorie: evangelie • Tags: Dank, Melaats, Genezen

"Het is fijn om te merken dat vakantiewerkingen op zoek zijn naar materiaal om bezinningsmomenten en avondwoordjes uit te werken. De Koffer is daarbij een goede hulp"

Koen - De Koffer