Images-loading
Images

Bezinningsdagen

Images

Stiltedagen

In onze huidige samenleving is stilte soms ver te zoeken. Het jachtige bestaan van veel (jonge) mensen zorgt er soms voor dat ze de tijd niet hebben of nemen om even stil te vallen. Vaak wordt stilte ook ervaren als iets onaangenaams: we weten niet altijd hoe we ermee om moeten gaan. Vanuit verschillende hoeken merken we hoe mensen toch op zoek gaan naar stilte, naar rust. Abdijen zijn zo een oase van rust en stilte waar veel mensen, gelovig of niet gelovig, op zoek gaan naar herbronning.

Met deze stiltedagen zoeken we twee dagen lang bewust de stilte op. Dat wil niet zeggen dat er twee dagen lang niet gesproken mag worden. Het is eerder de bedoeling om met elkaar in gesprek te gaan vanuit de ervaring die de stilte met zich meebrengt. Op het programma staan een paar werkvormen rond stilte, waarna de stilte stapsgewijs wordt opgezocht met telkens andere opdrachten. De mooie natuur en aangename omgeving kunnen daarbij zeker helpen. Deze twee dagen zijn een afwisseling van stilte, uitwisseling, spel, ontspanning, bezinning…

In dit concept is het de bedoeling dat een aantal jongeren er vrijwillig voor kiezen om gedurende twee dagen de stilte in te gaan. Daarom wordt dit concept best aangeboden naast andere vormen van bezinningsdagen, waarbij leerlingen zelf kunnen kiezen. De stiltedagen gaan door in Jospitalité, een verblijfplaats in de Ardennen waar de Don Bosco wereld thuis is. Voor het welslagen van deze dagen mag de groep niet te groot zijn en beperken we ons tot maximum 7 deelnemers.

Praktisch

- De stiltedagen gaan door in Jospitalité, Rue Grande 88, 5575 Gedinne-Vencimont.
- Een groep van maximum 7 deelnemers uit de derde graad.
- De leerlingen kunnen opgehaald worden aan het station van Gedinne of vertrek met het busje van aan het station te Leuven
(of een andere plaats, af te spreken).
- Kostprijs: € 50 per persoon, alles inbegrepen.
- Slaapgerief en persoonlijke spullen meebrengen.
- De tweedaagse gaat normaal gezien door op maandag-dinsdag of donderdag-vrijdag.
Afhankelijk van de beschikbaarheid. Andere mogelijkheden kunnen eventueel besproken worden.
- Meer info: bezinning@donbosco.be

Images

Meeleven in een Salesiaanse gemeenschap

Het concept van meeleven in een religieuze gemeenschap is niet nieuw. Het idee om deze vorm van bezinningsdagen aan te bieden ontstond vanuit de realiteit dat verschillende scholen deze mogelijkheden aanbieden. Verschillende salesiaanse gemeenschappen kregen in het verleden overigens ook al de vraag om jongeren kennis te laten maken met hun leven in gemeenschap (vaak in combinatie met het werk dat eraan gekoppeld is).

In deze meeleefdagen krijgen jongeren de kans om een religieuze gemeenschap van salesianen van Don Bosco van dichtbij te leren kennen. Op het programma staat een concrete kennismaking met de gemeenschap en met het huis, met de individuele medebroeders en met het werk dat aan de gemeenschap verbonden is. Er is ruimte voor een getuigenis van een paar (jonge) salesianen van Don Bosco, voor spel en ontspanning, voor uitwisseling en ontmoeting bij een hapje en een drankje… Daarnaast worden de deelnemers ook uitgenodigd om het leven in al zijn aspecten met de gemeenschap te delen, dus ook door deelname aan de gebedsmomenten.

We richten ons op leerlingen van de derde graad die gemotiveerd zijn om een concrete religieuze gemeenschap van dichtbij te leren kennen. Een zekere religieuze achtergrond is natuurlijk mooi meegenomen, maar het is zeker geen must. Er wordt van de leerlingen die deelnemen wel openheid en gezonde nieuwsgierigheid verwacht. Het aantal deelnemers is beperkt tot een drietal.

Meeleven in een salesiaanse gemeenschap kan op twee locaties:
Don Bosco Heverlee: vormingsgemeenschap waar de jonge salesianen in vorming verblijven. Jeugddienst Don Bosco en Don Bosco Youth-Net zijn gevestigd in deze gemeenschap.
Don Bosco Oud-Heverlee: in deze gemeenschap leven voornamelijk oudere salesianen. In dit huis zijn de diensten van het Don Bosco Onderwijscentrum en van Don Bosco Vorming & Animatie gevestigd. Het is de uitvalsbasis van Chiro Oud-Heverlee en van de plaatselijke jongerenparochie. Tijdens de zomer is er een speelplein.

Naast deze twee gemeenschappen van salesianen van Don Bosco is het ook mogelijk om mee te leven in een gemeenschap van zusters van Don Bosco. Dat kan onder andere in de internaatsgemeenschap van de zusters van Don Bosco in Wijnegem. Hiervoor kun je contact opnemen met zr. Ann Meyvisch, ann.meyvisch@zustersvandonbosco.be.

Praktisch

- De meeleefdagen kunnen ingericht worden voor een drietal deelnemers uit de derde graad
- De meeleefdagen kunnen doorgaan in de volgende gemeenschappen:
Don Boscohuis Heverlee, Naamsesteenweg 37, 3001 Heverlee
Don Bosco Oud-Heverlee, Don Boscolaan 15, 3050 Oud-Heverlee
Don Bosco Internaatsgemeenschap Wijnegem (zusters van Don Bosco), Kasteellei 77, 2110 Wijnegem
- Kostprijs: € 30 per persoon, alles inbegrepen.
- De meeleefdagen lopen gewoonlijk over twee dagen. Meeleefdagen voor meerdere dagen kunnen eventueel besproken worden.
- Meer info: bezinning@donbosco.be

Images

Achtergrond van de bezinningsdagen

Ook wie jong is heeft er soms nood aan eens stil te vallen, tot rust te komen en een paar zaken eens op een rijtje te zetten. Wie deelneemt aan een van deze activiteiten wordt uitgedaagd om stil te staan bij zichzelf en bij de grote wereld om zich heen. Je krijgt er de kans om op zoek te gaan naar jezelf, om na te gaan welke plaats andere mensen, maar ook God, innemen in je leven. Dat gebeurt aan de hand van verschillende werkvormen, de een al creatiever of actiever dan de andere. Hopelijk doe je op die manier zinvolle energie en veel inspiratie op om verder te gaan.

“Het hoogtepunt van de reis was het bezoek aan de basiliek op de Becchi, waar Don Bosco geboren werd. Dat was gewoon zeer imposant.”

Wietse - Roots van Don Bosco, Turijn