Images-loading
Images

Wat zijn Avondwoordjes?

Images

De dag afsluiten met een avondwoordje

Op de (meerdaagse) activiteiten van Jeugddienst Don Bosco hebben we de gewoonte om de dag af te sluiten met een avondwoordje. Dat is een kort verhaal, een tekst, een gedachte, een lied … dat de bedoeling heeft een bepaalde boodschap mee te geven aan de toehoorders. De traditie van het avondwoordje gaat terug op Don Bosco zelf, die elke avond afsloot met een kort woordje voor zijn jongeren. Niet alleen bij Jeugddienst Don Bosco, maar in de hele Don Boscowereld bestaat de gewoonte van het avondwoordje.

Ben je op zoek naar materiaal voor een avondwoordje of een bezinning op het speelplein, op kamp of op cursus? Klik voor inspiratie voor avondwoordjes of volg de facebookpagina avondwoordjes


“Je liefde moet je voelbaar maken.” Een nieuw schooljaar, een nieuwe avondwoordjesposter. Na ons een jaartje te laten inspireren door Franciscus van Sales zijn we de mosterd terug gaan halen bij Don Bosco. Een bekende uitspraak overigens: “Je liefde moet je voelbaar maken.”. Ze zit wat in de lijn van quotes die eerder al op een van onze posters stonden (denk maar aan “Zorg ervoor dat ze je graag zien.”). Je moet niet alleen zeggen dat je anderen graag ziet, je moet dat ook in de praktijk brengen. Niet met grootse en spectaculaire dingen, maar in de eenvoudige zaken van elke dag. De liefde tussen partners, tussen ouders en hun kinderen, tussen opvoeders en jongeren, tussen jongeren onderling, tussen vrienden … heeft nood aan concrete daden van liefde. Je kunt de afbeelding op de poster ook op die verschillende manieren interpreteren.

De woorden op de poster hebben tot slot ook een Bijbelse grond. Op verschillende plaatsen lezen we in de Bijbel namelijk dat het geloof dood is als het niet in de praktijk wordt gezet. “God liefhebben en je naaste als jezelf” ... Wie zegt gelovig te zijn maar niet omkijkt naar anderen, die heeft er niet veel van begrepen.

Jeugddienst Don Bosco zet de traditie van de voorbije vijf jaar verder en verspreidt ook dit werkjaar bij de start van elk trimester een poster met een inspirerende uitspraak. Geheel in lijn met de visie van de Jeugddienst kwam de poster tot stand met de hulp en de inbreng van een paar jonge vrijwilligers:­ de keuze van de quote, het aanleveren van de foto, de feedback bij het ontwerp, input bij het uitwerken van werkvormen …

Wil je deze poster ontvangen? Stuur dan een mailtje met je gegevens naar koen.timmermans@donbosco.be. 

Images


Een avondwoordje was voor Don Bosco geen lange preek of een geleerde toespraak. Een paar gebeurtenissen van de voorbije dag, een droom, een verhaal … en niet veel langer dan 2-3 minuten, meer hoefde het niet te zijn. De enige voorwaarde: je moet er een boodschap mee doorgeven. Don Bosco gaf zo vaak als hij kon zelf het avondwoordje voor zijn jongeren. En was hij eens afwezig, dan vroeg hij zijn medewerkers om de jongeren toe te spreken.

“Het hoogtepunt van de reis was het bezoek aan de basiliek op de Becchi, waar Don Bosco geboren werd. Dat was gewoon zeer imposant.”

Wietse - Roots van Don Bosco, Turijn