Images-loading
Images

Wat zijn Avondwoordjes?

Images

De dag afsluiten met een avondwoordje

Op de (meerdaagse) activiteiten van Jeugddienst Don Bosco hebben we de gewoonte om de dag af te sluiten met een avondwoordje. Dat is een kort verhaal, een tekst, een gedachte, een lied … dat de bedoeling heeft een bepaalde boodschap mee te geven aan de toehoorders. De traditie van het avondwoordje gaat terug op Don Bosco zelf, die elke avond afsloot met een kort woordje voor zijn jongeren. Niet alleen bij Jeugddienst Don Bosco, maar in de hele Don Boscowereld bestaat de gewoonte van het avondwoordje.

Ben je op zoek naar materiaal voor een avondwoordje of een bezinning op het speelplein, op kamp of op cursus? Klik voor inspiratie voor avondwoordjes of volg de facebookpagina avondwoordjes


“Respecteer iedereen en vrees niemand.” 

We zetten 2019 in met een nieuwe avondwoordjesposter over respect. In een tijd van groeiende polarisering, waar de verschillen tussen “wij en zij” extra in de kijker worden gezet, in de politiek, in de samenleving … kan een oproep tot respect zeker geen kwaad. Maar voor Don Bosco ging het ook, en vooral, om het concrete leven van elke dag: “respecteer iedereen” geldt in de eerste plaats voor de dagelijkse omgang met anderen: op school, op het werk, in de jeugdbeweging, in de vriendenkring … daar begint het. Alleen als je daar mensen respecteer zul je dat ook kunnen doen op een ander niveau.

Het tweede deel van de uitspraak hangt samen met de oproep tot respect: “vrees niemand”. Als respect de grondhouding is, moet je niet bang zijn van de ander. Soms houden we ons in om onze echte mening te geven, of om te tonen wie we eigenlijk echt zijn, omdat we bang zijn voor de reacties uit onze omgeving. Dat hoeft niet! Waar respect is, daar mag iedereen zichzelf zijn, daar kan met elkaar gepraat worden over verschillen en daar zitten vooral veel groeikansen tot verbondenheid.

Jeugddienst Don Bosco zet de traditie van de voorbije vijf jaar verder en verspreidt ook dit werkjaar bij de start van elk trimester een poster met een inspirerende uitspraak. Geheel in lijn met de visie van de Jeugddienst kwam de poster tot stand met de hulp en de inbreng van een paar jonge vrijwilligers:­ de keuze van de quote, het aanleveren van de foto, de feedback bij het ontwerp, input bij het uitwerken van werkvormen …

Wil je deze poster ontvangen? Stuur dan een mailtje met je gegevens naar koen.timmermans@donbosco.be. 

Je vindt nog meer posters met een avondwoordje op de Pinterest-pagina van Jeugddienst Don Bosco.

Images

Een avondwoordje was voor Don Bosco geen lange preek of een geleerde toespraak. Een paar gebeurtenissen van de voorbije dag, een droom, een verhaal … en niet veel langer dan 2-3 minuten, meer hoefde het niet te zijn. De enige voorwaarde: je moet er een boodschap mee doorgeven. Don Bosco gaf zo vaak als hij kon zelf het avondwoordje voor zijn jongeren. En was hij eens afwezig, dan vroeg hij zijn medewerkers om de jongeren toe te spreken.

"Het is fijn om te merken dat vakantiewerkingen op zoek zijn naar materiaal om bezinningsmomenten en avondwoordjes uit te werken. De Koffer is daarbij een goede hulp"

Koen - De Koffer