Images-loading
Images

Vorming op aanvraag

Images

Vorming op aanvraag?

Omschrijving

Jeugddienst Don Bosco heeft een reeks van uitgewerkte vormingsprogramma’s van meestal één tot twee dagdelen die je kan inschakelen tijdens begeleidersweekends of op vormingsdagen.

Prijskaartje? Eén dagdeel (= 3 uur vorming) kost € 130 + vervoerskosten: ofwel € 0,33/km, ofwel terugbetaling openbaar vervoer. Dit zijn de richtprijzen, overleg is steeds mogelijk.

Naast deze vormingen­ op aanvraag, is er ook steeds de mogelijkheid om een vormingssessie op maat aan te vragen. Het enige wat je dan moet doen, is tijdig de doelstellingen van de vormingssessie doorgeven­ aan onze vormingsmedewerker. Ons team doet dan haar uiterste best om een vorming uit te werken die voldoet aan jouw noden.

Vraag hier je vorming aan.


Doelstellingen

De doelstellingen liggen vast per sessie. Indien je een sessie aanvraagt, bepalen we samen de doelstellingen.

Doelgroep

De vormingssessies zijn gericht naar speelpleinen, vakantiewerkingen en jeugdverenigingen die aan hun begeleiders een vorming wensen aan te bieden. Zij brengen de groep samen en staan in voor de praktische organisatie ervan. Jeugddienst Don Bosco zorgt voor het (aangepaste) vormingsaanbod en het nodige materiaal.

Images

Spel en spelen

Omschrijving

Spelen maken is geen vanzelfsprekendheid. Het uitleggen ervan nog minder. Het is dus belangrijk dat beginnende animatoren hierin een introductie krijgen. De deelnemers leren op een duidelijke en doordachte manier een speluitleg te geven en ook bestaande spelen een creatieve toets te geven.

Vraag hier je vorming aan.

Doelstellingen
 • De deelnemers kunnen aangeven welke aspecten belangrijk zijn bij een speluitleg.
 • De deelnemers kunnen deze aspecten beheersen en toepassen bij een goede speluitleg.
 • De deelnemers kunnen een goede activiteit maken, aangepast aan de leeftijd, de groep, het beschikbare materiaal,…
 • De deelnemers kunnen een activiteit begeleiden.
 • De deelnemers kunnen hun creativiteit gebruiken voor het maken van spelen met een goede inkleding.
Doelgroep

Animatoren

Images

Tips & Tricks

Omschrijving

Na enkele weken op het speelplein, in de jeugdbeweging, in de opvang… hoor je het al eens uit een kindermond: ‘Weeral Chinese voetbal! Ge kent niks anders zeker?’

Aan de hand van enkele eenvoudige technieken kan je zelf een eigen spel ontwikkelen. In de vormingssessie worden drie methodieken aangeboden die je op het spoor moeten brengen van nieuwe en creatieve spelen…

Wat zijn spelelementen en hoe kan je ze combineren? Hoe kan je van bestaande spelen nieuwe spelen maken? Wij bieden je drie mogelijke methodieken aan… aan jou om ze te ontdekken en ze in de praktijk om te zetten.

Vraag hier je vorming aan.

Doelstellingen
 • De deelnemer kan het spel op een goede manier uitleggen.
 • De deelnemer kan een bestaand spel omvormen tot een nieuw spel.
 • De deelnemer kan de drie aangeleerde technieken beheersen en toepassen in hun spelopbouw.
 • De deelnemer kan een spel maken dat aangepast is aan de leeftijd en leefwereld van het kind.
Doelgroep

Animatoren

Images

Begeleidershouding

Omschrijving

Een groep leiden kan op verschillende manieren. De stijl die je hanteert, bepaalt mee het resultaat dat je met de groep bereikt. Tijdens deze sessie nemen we een aantal mogelijkheden onder de loep, kijken naar de voor- en nadelen ervan, zien welke stijl het meest geschikt is in diverse situaties en leren flexibel om te gaan met ons eigen leidinggeven.

Vraag hier je vorming aan.

Doelstellingen
 • De deelnemers kennen verschillende begeleidingsstijlen en kunnen deze toepassen.
 • Deelnemers zijn zich bewust van hun persoonlijke voorkeur voor een stijl.
 • Deelnemers zien in dat elke stijl in bepaalde situaties voordelen heeft.
 • Deelnemers zijn zich bewust van feit dat er een verschil bestaat tussen het begeleiden van een groep of van een individu, maar zien in dat dezelfde stijlen op beide niveaus werkzaam en hanteerbaa­r zijn.
Doelgroep

Animatoren

Images

Straffen en belonen

Omschrijving

Straffen en belonen zijn dingen waarbij veel fouten worden gemaakt. Hoe kan je op de juiste manier straffen en belonen? Op een foute manier straffen en belonen kan ertoe leiden dat je maatregelen geen effect of juist een omgekeerd effect zullen hebben.

In deze sessie krijgen de deelnemers concrete tips voor het straffen en belonen. Uiteindelijk worden de tips omgezet in praktijk aan de hand van rollenspelen.

Vraag hier je vorming aan.

Doelstellingen
 • De deelnemers kunnen enkele voorbeelden geven van belonen en straffen.
 • De deelnemers weten wat belonen en straffen is.
 • De deelnemers weten wanneer ze belonen en straffen best toepassen.
 • De deelnemers weten hoe ze best belonen en straffen.
 • De deelnemers kunnen de kennis toepassen in een nagebootste situatie.
 • De deelnemers kunnen reflecteren over de aangebrachte kennis.
Doelgroep

Animatoren

Images

Avondwoordjes

Omschrijving

Moet je op je werking wel eens een avondwoordje houden? Of vragen ze je een bezinningsmoment in elkaar te steken? Hoor je het dan in Keulen donderen en weet je helemaal niet hoe je hieraan begint? Geen paniek! Bij Jeugddienst Don Bosco hebben we al andere katten gegeseld. In deze vorming krijg je enkele handvaten die je helpen bij het bedenken van een avondwoordje of bezinningsmoment. En zoals je van ons gewend bent gaan we heel praktisch aan de slag, zodat je aan het einde van de sessie niet alleen een heleboel tips en materiaal meekrijgt, maar ook een zelfgemaakt avondwoordje dat je later nog eens kunt geven.

Doelstellingen

Met deze vorming krijgen de deelnemers een paar handvaten aangereikt om zelf een avondwoordje voor te bereiden en te geven. Een avondwoordje is namelijk geen snel tussendoortje, maar het verdient ook de nodige aandacht en voorbereiding.

De vorming begint met een stukje achtergrond van het avondwoordje. Meteen wordt er gepolst naar de elementen die een avondwoordje volgens de deelnemers geslaagd maken. Van daaruit worden een paar handvaten aangereikt om een avondwoordje goed te laten verlopen. In een volgende fase gaan de deelnemers zelf aan de slag en krijgen ze de opdracht een avondwoordje uit te werken. De verschillende avondwoordjes worden voorgesteld tijdens een toonmoment, waar ook feedback wordt gegeven. In een afrondend groepsgesprek worden nog een paar aandachtspunten meegegeven.

Duur van de sessie: 2 uur

Doelgroep

animatoren / hoofdanimatoren

Images

Coachen

Omschrijving

Je bent sinds kort hoofmoni op je werking. Daarbij begeleid je een hele groep monitoren maar dit loopt niet zo vlot. Je krijgt ze moeilijk op gang en weet eigenlijk niet zo goed hoe je dit best aanpakt. Is er zo geen magische formule?

Het antwoord is jammer genoeg “nee”. Wel zijn er een aantal hulpmiddelen beschikbaar om meer zicht te krijgen op verschillende soorten stijlen in het leiden van groepen vrijwilligers en belangrijker nog: welke aanpak wanneer kan werken.

De sessie legt het zwaartepunt bij de groep en individuele monitoren die er deel van uitmaken.

We leren beide analyseren en een gerichte aanpak samen te stellen.

Vraag hier je vorming aan.

Doelstellingen
 • De deelnemers krijgen een kader aangereikt om monitoren te begeleiden.
 • De deelnemers kunnen hun monitoren inschatten op sterktes en zwaktes.
 • De deelnemers leren dat begeleiden een continu proces is.
 • De deelnemers kunnen een actieplan opstellen om monitoren te begeleiden.
Doelgroep

Hoofdanimatoren

Images

Opstart speelplaatsanimatie

Omschrijving

Speelplaatsanimatie bevat twee termen: ‘speelplaats’ en ‘animatie’. Kort omschreven is het enerzijds elke vorm van animatie waarbij jongeren uitgedaagd worden om actief deel te nemen aan ontspanningsmogelijkheden tijdens de (middag)speeltijd. Anderzijds kunnen speelplaatsanimatoren die animatievormen opzetten en krijgen ze de kans om als begeleid(st)er op te treden en inspraak te hebben tijdens de speeltijd.In deze vormingssessie leren de deelnemers hoe ze de speelplaatsanimatie moeten opzetten. Ze analyseren de huidige situatie in de school en leren hoe ze dan uiteindelijk aan de slag moeten gaan.

Vraag hier je vorming aan.

Doelstellingen
 • De deelnemers kunnen de situatie van de school analyseren op vlak van animatie.
 • De deelnemers kunnen zelf speelplaatsanimatie opstarten.
 • De deelnemers kunnen op een effectieve manier leerlingen betrekken bij speelplaatsanimatie.
Doelgroep

Leerkrachten en speelplaatsanimatoren in spé

Images

Voor alle informatie over vorming op aanvraag, stuur een mailtje naar vorming@donbosco.be
of contacteer Maarten Lens telefonisch via 016 24 16 20.

"Een onvergetelijke ervaring waar je op korte tijd veel kennis vergaard en dit op een speelse, maar toch serieuze manier. Vergeet zeker ook niet de nieuwe vriendschapsbanden die worden gesmeed."

Robin - Cursus animator