Wat doen we?


Vorming en engagement in binnen- en buitenland zijn onze expertisedomeinen, samenwerking en netwerking onze troeven.


Jeugddienst Don Bosco
vormt jongeren tot animator, hoofdanimator en instructor. We gaan samenwerkingsverbanden aan met andere jeugdorganisaties en met sectoren buiten het jeugdwerk zoals onderwijs en jeugdhulp. We maken internationaal vrijwilligerswerk mogelijk binnen het wereldwijde Don Bosconetwerk. We ondersteunen speelplein- en vakantiewerkingen van Don Bosco en spelen in op hun noden en vragen (bv. via het overlegforum, Tips & Tricks). We laten de stem van de animatoren horen en tonen hoe uniek en waardevol de Don Boscosfeer is. We bieden jongeren een platform aan waar ze hun ideeën kunnen uittesten, we organiseren ontmoetingsmomenten (bv. Sjoefoemi, zomerbar en bieden verdiepende activiteiten aan (bv. Turijnreis naar de roots van Don Bosco). We begeleiden jongeren bij hun inzet als vrijwilliger in binnen- en buitenland. Door een plezierig engagement op te nemen in het jeugdwerk verwerven jongeren vaardigheden voor het leven.