Waar staan we voor?


Jongeren zijn onze passie, vorming en engagement onze hefbomen.

Jeugddienst Don Bosco is overtuigd van de mogelijkheden en nog verder te ontdekken vaardigheden van jongeren. We gaan met hen aan de slag op een speelse en ervaringsgerichte manier en met een hartelijke en een respectvolle houding tegenover anderen en de wereld. We dagen hen uit om hun grenzen te verleggen. 

In je eentje verover je de wereld niet of realiseer je geen grootse dromen. Daarvoor heb je anderen nodig. Daarom sporen we jongeren aan om zich samen te engageren. Er schuilt een enorme kracht in ontmoeting en samenwerking. Dat leidt vaak tot sterke vriendschapsbanden. Graag gezien worden en niet alleen in het leven staan, is goud waard.

We laten ons inspireren door de figuur van Don Bosco: zijn aanpak en zijn gedrevenheid. Don Bosco nam het op voor kwetsbare jongeren in Turijn in de 19de eeuw, dat was de start van het Don Boscojeugdwerk. Voor Don Bosco behoorden zingeving en geloof tot de kern van het menselijk bestaan. Wie de kern kent van zijn of haar bestaan, is weerbaar en creatief, en bouwt mee aan een zinvolle wereld.

Ons doel

Jongeren vormen tot creatieve, weerbare en sociaal geëngageerde jonge mensen, in respectvolle relatie met anderen en de wereld om hen heen.

Visie en Missie

De visie- en missietekst kan je hier downloaden.