Als jeugdorganisatie zijn we gepassioneerd door jonge mensen en zetten we volop in op hun mogelijkheden en soms nog te ontdekken competenties. Samen met hen kiezen we ervoor om vorming en engagement als hefbomen te hanteren. Hefbomen die jongeren vormen tot sociaal geëngageerde jongeren die hun plaats in de maatschappij durven innemen. We richten ons op jongeren die als begeleider of begeleidster actief (willen) zijn in het jeugdwerk, zowel in binnen- als in buitenland. Speelpleinwerk, inspraak, participatie en samenwerking zitten in onze DNA.

Jeugddienst Don Bosco Naamsesteenweg 37

Word jij onze nieuwe collega?