Je bent journalist? 

Je zoekt fotomateriaal, een getuigenis van een jonge vrijwilliger of een Don Boscoanimator of je wil een van onze experten in jeugdwerk aan het woord laten?

Neem contact op met Lindsey Pinnock via 016 24 16 20 of communicatie@donbosco.be.

Jeugddienst Don Bosco begeleidt jongeren in hun traject van animator tot instructor en bij hun inzet als vrijwilliger. Jeugddienst Don Bosco geeft vorming en ondersteuning volgens de pedagogische visie van Don Bosco. Door een plezierig engagement op te nemen in het jeugdwerk in binnen-of buitenland verwerven jongeren vaardigheden voor het leven. Jeugddienst Don Bosco ondersteunt een tiental Don Boscospeelpleinen en -vakantiewerkingen in Vlaanderen. Jeugddienst Don Bosco wil de stem van animatoren laten horen en laten zien hoe uniek en waardevol de Don Boscosfeer is.

Download het logo van Jeugddienst Don Bosco.

Jeugddienst Don Bosco

Persberichten

Dat deze zomer anders is dan andere, ondervinden we allemaal. En zo ook de Don Boscospeelpleinen en -vakantiewerkingen. De animatoren zetten zich in om kinderen een veilige, gezonde maar toch leuke tijd te kunnen geven deze zomer, natuurlijk zich steeds houdend aan de strikte jeugdwerkregels.

Na de verlossende woorden dat de jeugdwerkzomer kan doorgaan, begon het pas: bubbels, circulatieplannen, materiaal ontsmetten… allemaal zaken waarmee de animatoren van de Don Boscospeelpleinen en -vakantiewerkingen plots mee geconfronteerd werden. Maar nu de zomervakantie al bijna halfweg is, blijkt dit toch allemaal goed te werken. En dat is alleen mogelijk dankzij de enorm harde inzet van de animatoren. Dankzij hen kunnen iedere dag honderden kinderen zich zorgeloos amuseren. Zelfs met naleving van de strikte regels.

“Het is ongelooflijk hoe snel animatoren zich hebben aangepast aan alle regels en afspraken. Hun veerkracht is enorm,” zegt Tim Van Wambeke, stafmedewerker speelpleinen van Jeugddienst Don Bosco. “Het is bewonderingswaardig om te zien hoe hard iedereen ervoor gaat. Want uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: een leuke zomer voor de kinderen, en de animatoren.”

Om alle animatoren te bedanken is er op 30 juli 2020 de “Dag van de Animator”. Want tijdens deze uitzonderlijke zomer laten animatoren hun kracht extra hard zien. Dit initiatief, dat Jeugddienst Don Bosco mee organiseert, vestigt de aandacht op het feit dat animator zijn meer dan een fulltime job is, zeker deze zomer met alle nieuwe regels waar extra aandacht aan besteed moet worden. De meeste animatoren krijgen hiervoor geen financiële vergoeding. Dat verwachten ze ook niet, maar een extra schouderklopje, een oprechte ‘dank-u-wel’, een leuke tekening of een extra applaus deze zomer zou hen zeker eens deugd doen.

Wat er ook gebeurt, alle animatoren op de speelpleinen Don Bosco Oud-Heverlee, Groene Zone, Kinderland, De Mirkens, Heidevreugde, Don Bosco Halle, Raccoon en vakantiewerkingen Imago en Akindo gaan er steeds volledig voor. Want samen spelen met kinderen en hen de zomer van hun leven bezorgen, daar draait het uiteindelijk allemaal om. En als dat af en toe wat extra inspanning vraagt, dan is dat maar zo. Want de voldoening die het jou en de kinderen achteraf geeft, is onbetaalbaar.

Foto vrij voor gebruik - Jeugddienst Don Bosco ®
Download hier de foto in hoge resolutie.

Foto vrij voor gebruik - Jeugddienst Don Bosco ®
Download hier de foto in hoge resolutie.

Jeugddienst Don Bosco zet in de Week tegen Pesten het project speelplaatsanimatie in de kijker. Speelplaatsanimatie is een project op school waar leerlingen uit de derde graad voor leerlingen uit de eerste graad een activiteitenaanbod samenstellen om de middagspeeltijd een zinvolle invulling te geven. In de Week tegen Pesten staan samenwerkingsspelen centraal om de ontmoetingen en het groepsgevoel te versterken en om samen nee te zeggen tegen pesten.

De speelplaatsanimatoren worden gevormd tot geëngageerde jongeren die mee bouwen aan een school waarin pesten niet aanvaard wordt. Ze worden geprikkeld om hun sociale vaardigheden te ontwikkelen, om te leren omgaan met diversiteit, creativiteit en leiderschap. Hun leerkrachten en Jeugddienst Don Bosco begeleiden hen daarbij.

Ook voor de leerlingen van de eerste graad is speelplaatsanimatie een preventiemiddel tegen pesten. Voor veel leerlingen duren middagpauzes namelijk vaak te lang omdat ze niet goed weten hoe ze hun vrije tijd kunnen invullen wanneer ze hun gsm niet bij de hand hebben. Ze gaan zich al snel vervelen en dat is de ideale voedingsbodem voor probleemgedrag zoals pesten en spijbelen. Speelplaatsanimatie kan hier een oplossing zijn door een keuzeaanbod van activiteiten aan te bieden waar de leerlingen aan kunnen deelnemen. Het vormt een saaie speelplaats om tot een speelse ontmoetingsplaats, een positief en verdraagzaam klimaat, waar jongeren met elkaar spelen en met elkaar leren omgaan. Kortom: een speel-tijd waarin pesten geen plaats heeft. Dat is iets waar Don Bosco zelf ook steeds naar streefde.

Getuigenis van een speelplaatsanimator Jelger: “Voor de jongeren uit de eerste graad voor wie de speelplaatsanimatie georganiseerd wordt, werkt het preventief tegen pesten. Dat gebeurde ook bijna nooit en als het wel gebeurde, kon je daar als speelplaatsanimator snel op ingrijpen.

Getuigenis van Marietje: “Ik droom van een pestvrije speelplaats. Een plek waar iedereen zich goed voelt en volledig zichzelf kan zijn. Een plek ook waarin iedereen zich kan uitleven en andere leerlingen en leerkrachten kan ontmoeten ongeacht de leeftijd, het geslacht of de studierichting.”

Foto vrij voor gebruik - Jeugddienst Don Bosco ®
Download hier de foto in hoge resolutie.

Foto vrij voor gebruik - Jeugddienst Don Bosco ®
Download hier de foto in hoge resolutie.

Jeugddienst Don Bosco begeleidt jongeren in hun traject van animator tot instructor en bij hun inzet als vrijwilliger. Jeugddienst Don Bosco geeft vorming en ondersteuning volgens de pedagogische visie van Don Bosco. Door een plezierig engagement op te nemen in het jeugdwerk in binnen-of buitenland verwerven jongeren vaardigheden voor het leven. Jeugddienst Don Bosco wil de stem van animatoren laten horen en laten zien hoe uniek en waardevol de Don Boscosfeer is.

We grasduinen even in het verleden en blikken terug naar ‘hoe het allemaal begon’:

Na de Tweede Wereldoorlog ontstonden rond de steden ‘vakantiekolonies’ om de jeugd te beschermen tegen de gevaren van de straat en hen een evenwichtige maaltijd en zinvolle ontspanning te bieden. In de loop der jaren hebben de salesianen en zusters van Don Bosco speelpleinen opgericht. Het was Arthur Delhaye, een Waalse salesiaan, die een kaderschool startte om voor de animatoren van de speelpleinen vorming te kunnen organiseren. In Oud-Heverlee vond de eerste instructorcursus plaats van 14 tot 16 februari in 1959. Die eerste cursussen zijn amper nog te vergelijken met de animatorcursussen zoals die vandaag gegeven worden: opstaan om 6 uur ’s morgens, eerst naar de mis, theoretische les in een klaslokaal, jongens en meisjes apart, een examen op het einde van de cursus, afsluiten van de cursusdag om 22u.

Vandaag wordt vooral ingezet op ervaringsgericht leren. Jeugddienst Don Bosco wil jongeren goed voorbereiden zodat ze als animator de kinderen op de speelpleinen een fijne vakantie kunnen bezorgen. Jongeren vragen coaching en begeleiding omdat ze het graag goed willen doen. Zij worden tijdens een animatorcursus uitgedaagd om hun grenzen te verleggen en om verantwoordelijkheid op te nemen.

Op de Don Boscospeelpleinen en vakantiewerkingen krijgen jongeren de kans om samen met de andere animatoren het speelplein helemaal van henzelf te maken. Jongeren worden er geprikkeld om hun sociale vaardigheden te ontwikkelen, om te leren omgaan met diversiteit, creativiteit, leiderschap en nog zo veel meer. Ze geven er het beste van zichzelf en verwerven vaardigheden voor het leven. Maar het meest opvallende is dat jongeren er graag vrienden maken. Door samen met anderen te overleggen, te spelen, te lachen, te troosten en samen verantwoordelijkheid te dragen voor een groep kinderen ontstaat er een bijzondere vertrouwensband. Velen houden aan hun animator zijn dan ook vrienden voor het leven of zelfs de liefde van hun leven over. Deze waardevolle en unieke Don Boscosfeer op de speelpleinen en vakantiewerkingen is een krachtig antwoord op het individualisme van onze samenleving. Jeugddienst Don Bosco wil in de toekomst volop blijven inzetten op deze verbondenheid tussen jongeren.

Foto vrij voor gebruik - Jeugddienst Don Bosco ®
Download hier de foto in hoge resolutie.

Foto vrij voor gebruik - Jeugddienst Don Bosco ®
Download hier de foto in hoge resolutie.

Fotomateriaal

Foto's vrij voor gebruik.
Jeugddienst Don Bosco®