Don Boscowerkingen in Europa

Wil jij als vrijwilliger een unieke ervaring beleven in het buitenland? Ga dan 2 tot 12 maanden aan de slag in een Don Boscowerking in Europa.

We werken samen met Don Bosco-organisaties die zich inzetten voor kwetsbare kinderen en jongeren. Je werkt mee als begeleider in een leefgroep, je assisteert in een school of je helpt mee in een jeugdcentrum. Stuk voor stuk sociale projecten waar jij je als vrijwilliger ten volle kan inzetten en veel zal bijleren. Het is een hele uitdaging: als vrijwilliger naar een ander land trekken, werken en wonen in een vreemde context, integreren in een andere cultuur, iets betekenen voor kinderen of jongeren, botsen op het anders zijn en denken, een beter wereldbeeld vormen, nieuwe vriendschappen sluiten, enz. Wij bereiden je zo goed mogelijk voor zodat je die ervaring voor de rest van je leven kan meedragen.

Don Boscowerkingen in Europa

Wanneer, waar, voor wie, hoe?

Periode: vertrekdatum overeen te komen, dat kan het hele jaar (van 2 tot 12 maanden)
Plaats: Europa
Leeftijd: 17+

Deelnemingsvoorwaarden:

 • Je hebt ervaring met vrijwilligerswerk.
 • Je maakt tijd voor een goede voorbereiding.
 • Je bent bereid te werken in de geest van Don Bosco en de daarbij horende christelijke waarden en verwachtingen.
 • Je kan je inleven in een andere (gelovige) cultuur en een bestaand project.

Selectie:
Je stuurt een motivatiebrief naar internationaal@donbosco.be.
Tijdens een kennismakend gesprek toetsen we af of jouw verwachtingen overeenstemmen met de onze. Hebben we na dat gesprek een ideale match, dan kan jouw voorbereidingstraject van start gaan.

Kostprijs
€ 60 administratieve kosten. Huisvesting,­ voeding en reiskosten (tot € 275) worden betaald via het ESC.

Inschrijvings- en annulatievoorwaarden.

Waar kan ik naar toe?

Klik op het kaartje.

Stappenplan

Internationaal vrijwilligerswerk is een hele uitdaging voor jou. Het is niet zomaar iets waar je elke dag aan begint. Door ondersteuning op maat te bieden, proberen we jouw ervaring zo mooi mogelijk te maken. Jeugddienst Don Bosco heeft voor jou een stappenplan uitgewerkt dat je kan helpen om jouw internationale droom te plannen.

Je droomt ervan om deel te nemen aan een internationaal project, maar je hebt nog zoveel vragen en weet niet waar te beginnen? Jeugddienst Don Bosco biedt je enkele hulpmiddelen om meer informatie te verkrijgen.

Info zoeken

Op deze website vind je al veel informatie over de verschillende projecten. Je kan ook verschillende getuigenissen lezen.

Contacteer ons

Zit je nog met vragen? Bel of mail gerust. Je bent ook altijd welkom voor een persoonlijk gesprek. Maak een afspraak via internationaal@donbosco.be of contacteer Jeugddienst Don Bosco telefonisch via 016 24 16 20.

Heb je gevonden wat je zocht? Dan wordt het tijd om eens nader kennis te maken en te bekijken of onze verwachtingen overeenstemmen.

Motivatiebrief

Afhankelijk van het project wordt er gevraagd een motivatiebrief op te stellen of een vragenlijst in te vullen. Zo krijgt Jeugddienst Don Bosco een beter zicht op wie jij bent en wat jouw motivatie is om naar het buitenland te trekken.

Kennismakingsgesprek

Je wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek of -dag waarop je meer te weten komt over het project en de organisatie.

Verwachtingen op elkaar afstemmen

Voldoet het project aan al jouw verwachtingen? Ben jij degene die wij zoeken? Als we die vragen positief kunnen beantwoorden, dan mag je je voorbereiden en verheugen op een internationale ervaring.

Wat verwachten we van jou?

Als je met Jeugddienst Don Bosco op pad gaat, verwachten we ook iets van jou. Daarom stellen we de volgende voorwaarden.

 • Je bent minstens 17 jaar oud, zie de projectvoorwaarden.
 • Je begrijpt en spreekt Engels.
 • Je bent enthousiast en gemotiveerd om je in te zetten voor jouw project.
 • Je neemt actief deel aan het volledige traject van het project: de voorbereiding, de evaluatie en de nawerking.
 • Je bent bereid je in te leven in de gewoonten, verwachtingen en noden van een plaatselijke gemeenschap (cultuur, eten, enz.).
 • Je bent bereid te werken in de geest van Don Bosco en de daarbij horende christelijke waarden en verwachtingen.
 • Je staat open voor een (andere) gelovige cultuur.
 • Je bent plezierig geëngageerd en je hebt er enorm veel zin in.

Een aantal projecten stellen nog bijkomende vereisten over bijvoorbeeld leeftijd en/of ervaring. Je leest die bij de details van elk project.

Een geslaagd project begint natuurlijk met een goede voorbereiding. Op allerlei vlakken proberen we je voor te bereiden op wat je te wachten staat. Je zal er zeker de vruchten van plukken tijdens je verblijf in het buitenland.

Voorbereidingstraject

Het voorbereidingstraject bestaat uit een aantal ontmoetingsmomenten tussen de vrijwilliger(s) en de stafmedewerker Internationaal. In dat traject zijn zowel inhoudelijke als praktische sessies opgenomen.

Er wordt gefocust op thema’s als: intercultureel leren, stereotypes en culturele verschillen, verwachtingen, administratie en communicatie, en Don Bosco.

Vraag en aanbod

We proberen ons aanbod af te stemmen op jouw vraag. Er zijn wereldwijd enorm veel Don Bosco-organisaties die hun deuren open zetten voor vrijwilligers. Afhankelijk van de partners in het buitenland bekijken we de mogelijkheden. Ook met de zusters van Don Bosco kan je individueel vrijwilligerswerk doen. Hun projecten vind je op www.vides.be.

Periode

De vertrekperiode en het voorbereidingstraject proberen we in samenspraak met vrijwilliger en gastorganisatie te bepalen.

Praktische zaken

Tickets boeken, de verzekering, het verblijf regelen. Veel van het praktische werk wordt al voor jou gedaan. We werken samen met een netwerk van betrouwbare partners zodat de zaken goed geregeld worden. Waar nodig staat Jeugddienst Don Bosco je altijd met raad en daad bij.

En dan ben je eindelijk aangekomen op je bestemming. Wat nu gedaan? Moet ik het openbaar vervoer nemen? Met wie heb ik nu best contact? Hoe zit het met de veiligheid? Het kan inderdaad overdonderend zijn als je in een ver land verblijft. Hoe je dat ‘overleeft’, wordt hieronder op een rijtje gezet.

Voorbereiding

Tijdens de voorbereiding proberen we je zo goed mogelijk voor te bereiden op wat komen gaat. We bieden je handvaten zodat je zelfstandig in het project kan staan.

Don Bosconetwerk

Jeugddienst Don Bosco maakt deel uit van het wereldwijd verspreide netwerk van organisaties en gemeenschappen van Don Bosco. Al onze projecten vinden dan ook plaats in samenwerking met die organisaties. In alle situaties kunnen we terugvallen op dat georganiseerd Don Bosconetwerk. Door goede samenwerking en communicatie kunnen we het project, de zorg voor de vrijwilliger en veiligheid centraal stellen. Je verblijft in een Don Boscogemeenschap of in een vrijwilligershuis vlakbij. Je leeft er samen met de salesianen en/of zusters van Don Bosco. Een leerschool voor de vrijwilligers, maar zeker ook voor de gastorganisatie. Gedurende het verblijf staan openheid en respect voor elkaars manier van leven centraal.

Stafmedewerker internationaal

Je wordt tijdens het project opgevolgd door de stafmedewerker Internationaal. Je hebt regelmatig contact en er vindt op afgesproken tijdstippen een Skype-gesprek plaats. Zo blijven we op de hoogte van je ervaringen en je functioneren. Tijdens je verblijf hou je een blog bij zodat je familie en vrienden thuis je avonturen mee kunnen volgen.

Jeugddienst Don Bosco luistert ook achteraf naar jouw verhalen. We blikken terug op het hele traject en de ervaringen die je als vrijwilliger hebt opgedaan. Verder willen we natuurlijk ook jouw ervaringen en opgedane knowhow gebruiken om nieuwe vrijwilligers warm te maken en voor te bereiden op hun internationaal project. Die return is van onschatbare waarde voor zowel Jeugddienst Don Bosco als voor toekomstige vrijwilligers.

Is de deelnameprijs een probleem?
We bekijken samen discreet wat er mogelijk is.

Aanvraagformulier Solidariteitsfonds
Solidariteitsfonds