Youth Technology

Technologie, apps, ze worden alsmaar belangrijker, ook in het jeugdwerk.

Don Bosco Youth-Net organiseert daarom een activiteit voor jongeren actief in het jeugdwerk met als doel het ontdekken van moderne technologieën en methodieken toepasbaar in het jeugdwerk. We ontdekken samen wat de invloed is van internet op jongeren in Europa. Ongetwijfeld zijn daar ook heel grote verschillen in. We bekijken de kansen en voordelen van werken met computers en van technologische toepassingen in het jeugdwerk, en we verdiepen ons ook in de risico’s verbonden aan die manier van werken. Je zal er als jeugdwerker inspiratie halen uit het werken met nieuwe toepassingen die je in je eigen werking kan gebruiken.

Stel je kandidaat!