Voices of Youth

De Raad van Europa nodigt Don Bosco Youth-Net uit om in zijn Europees jeugdcentrum in Straatsburg een training te houden over het thema ‘vertegenwoordiging' = advocacy. In het hart van Europese politieke instellingen verdiepen we ons in het thema mensenrechten en kijken we naar wat de rol van jongeren kan zijn in dat debat.

Jongeren krijgen via workshops de skills aangereikt om daarmee zelf aan de slag te gaan, om verantwoordelijkheid op te nemen voor onszelf, de anderen en de samenleving. Opkomen voor jouw rechten, die van anderen, streven naar een betere samenleving: dat is waar elke jongere mee zou moeten bezig zijn. De jeugd is immers de toekomst.

Jeugddienst Don Bosco mag twee jongeren naar Straatsburg sturen om deel te nemen aan die interessante cursus.