Images-loading
Images

Pedagogisch stafmedewerker (kader)vorming

Images

Jeugddienst Don Bosco vzw zoekt pedagogisch stafmedewerker (kader)vorming

Onze missie :

'Plezierig engagement', dat wil Jeugddienst Don Bosco zijn. We willen jongeren uitdagen tot vrijwilligerswerk en hen vormingsinitiatieven en andere zinvolle vormen van vrijetijds-besteding aanbieden, om zo een bijdrage te leveren aan hun totale ontplooiing. Zo worden ze gevormd tot weerbare, sociaal geëngageerde jongeren, die hun plaats in de maatschappij durven innemen en die mee vorm kunnen en willen geven.                           

1. Takenpakket
Je bent verantwoordelijke van de kerntaak “vorming - nationaal” binnen onze organisatie. Dit doe je niet alleen, maar in nauwe samenwerking met een stevige ploeg vrijwilligers (instructoren) en in samenwerking met je collega’s .

Dit omvat o.a.:            
- het coördineren en opvolgen van het volledige vormingsaanbod;
- het uitwerken en begeleiden van cursussen (kader)vorming en vormingssessies op aanvraag;
- verantwoordelijkheid over zowel de inhoudelijke als de administratieve kant wat betreft erkende kadervorming
  (Vlaamse Overheid – Afdeling Jeugd);
- in samenwerking met de ‘stafmedewerker communicatie’ ons vormingsaanbod op ruime schaal bekendmaken en promoten;
- het coachen van de instructorenploeg;
- openstaan voor nieuwe ideeën en impulsen vanuit de instructorenploeg;
- goede contacten onderhouden met onze speelplein- en vakantiewerkingen;  
- voeling houden met wat er leeft op vlak van vorming binnen het Vlaamse jeugdbeleid,
  o.a. via het opnemen van vertegenwoordiging in de Expertisegroep vorming;
- verantwoordelijkheid over de technische omkadering betreffende ons vormingsaanbod, o.a. het zoeken en boeken van    lokalen voor ons vormingsaanbod, zorg voor het didactisch materiaal... ;
- het mee uitdragen van onze visie en missie;
- verantwoordelijkheid over je eigen verdere ontwikkeling via bijscholing en het deelnemen aan relevante studiedagen of    seminaries in functie van jouw opdracht.

2. Profiel
- Je kunt zelfstandig werken.
- Je bent bereid tot avond- en weekendwerk.
- Je hebt oog voor het samenwerken in breder verband met andere actoren in het werkveld.
- Je werkt graag samen met vrijwilligers; je kunt hen motiveren en enthousiasmeren,
  je geeft hen de nodige verantwoordelijkheid en experimenteerruimte, je staat open voor gesprek en overleg.
- Je grijpt de kans om heel wat te leren en jezelf hierin te vormen. Je staat open voor feedback.
- Je draagt onze organisatie een warm hart toe en deelt de Christelijke visie en waarden waar zij voor staat.
- In moeilijke situaties ben je voldoende weerbaar, stressbestendig en inventief om tot een oplossing te komen
- Je neemt graag de leiding op jou, maar tegelijk beheers je de kunst om verantwoordelijkheden te delen.
- Je ziet een probleem als een kans eerder dan een bedreiging.
- Je bent in staat om waar nodig nieuwe processen te initiëren en een trekkende rol op te nemen.
- Office 365 is voor jou geen onbekende.
- Je bent houder van een Bachelor of Master (richting menswetenschappen) of kunt een gelijkwaardige ervaring voorleggen.
- Jonge mensen zijn voor jou een passie. Je hebt ervaring in het jeugdwerk.
- Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
- Mogelijk pluspunt: vertrouwd zijn met de Don Bosco beweging         

3. Aanbod
- werkadres: Naamsesteenweg 37 - Heverlee
- voltijdse opdracht
- contract van onbepaalde duur
- toffe werkomgeving
- een boeiende en gevarieerde job
- een goede omkadering
- in dienst: zo snel mogelijk
- verloning: volgens barema van het Agentschap Sociaal-cultureel Werk Jeugd (PC 329, barema B1b)     

Kandidatuurstelling en CV opsturen (vóór 30/09/2017)
naar Jeugddienst Don Bosco vzw t.a.v. Guido Stoop, Naamsesteenweg 37, 3001 Heverlee,
of mailen naar jeugddienst@donbosco.be
Vragen i.v.m. deze vacature: Guido Stoop, jeugddienst@donbosco.be

Images

Andere vacatures

“We kiezen bewust voor het ondersteunen van Don Boscoprojecten met een duidelijke link met de school en de leefwereld van de leerlingen.”

Bert - vastenactie Kinderland Kortrijk