Images-loading
Images

Pedagogisch stafmedewerker (halftijds)

Images

Jeugddienst Don Bosco vzw

zoekt pedagogisch stafmedewerker (halftijds)

               

 Onze missie :

“Plezierig engagement ...”, dat wil Jeugddienst Don Bosco zijn. We willen jongeren uitdagen tot vrijwilligerswerk en hen vormingsinitiatieven en andere zinvolle vormen van vrijetijdsbesteding aanbieden, om zo een bijdrage te leveren aan hun totale ontplooiing. Zo worden ze gevormd tot weerbare, sociaal geëngageerde jongeren, die hun plaats in de maatschappij durven innemen en deze mee vorm willen geven.

                                                                        

1. Takenpakket

- Bruggenbouwer tussen Jeugddienst Don Bosco vzw (jeugdsector) en de Don Boscoscholen (onderwijssector)

- Uitbouwen van een degelijk netwerk aan contactpunten binnen de Don Boscoscholen

- Heropstarten en vernieuwen van het project Speelplaatsanimatie

- Aanspreekpunt voor de Don Boscoscholen wat betreft vrijwilligerswerk en vormingsaanbod vanuit Jeugddienst Don Bosco

- Versterken en verder uitbouwen van samenwerkingsverbanden tussen Jeugddienst Don Bosco, de Don Boscospeelpleinen en de Don Boscoscholen

- Voeling houden met wat er leeft op vlak van (mogelijke) samenwerkingsverbanden tussen jeugdwerk en onderwijs binnen het Vlaamse jeugdbeleid, via o.a. vertegenwoordigingswerk en opvolgen van studiedagen of congressen.

 

2. Profiel

- In staat zijn processen te initiëren en een trekkende rol op te nemen

- Zelfstandig kunnen werken

- Flexibele ingesteldheid

- Kan samenwerken in breder verband en met een team

- Kan een groep vrijwilligers leiding geven en enthousiasmeren

- Communicatieve en organisatorische vaardigheden

- Basiskennis MS-Office

- Houder zijn van een Bachelor of Master (richting menswetenschappen) of gelijkwaardige ervaring

- Ervaring in het jeugdwerk

- Christelijk geïnspireerd

- Bereidheid tot weekend- en avondwerk

- Rijbewijs B

- Mogelijk pluspunt: vertrouwd zijn met de Don Bosco beweging, kennis van het Frans


3.Aanbod

- werkadres: te Heverlee, Naamsesteenweg 37

- deeltijds (19u/week)

- contract voor onbepaalde duur

- toffe werkomgeving

- een boeiende en gevarieerde job

- een goede omkadering

- kansen tot bijscholing

- in dienst: vanaf september/oktober 2018        

- verloning: volgens barema Agentschap Sociaal-cultureel Werk Jeugd (PC 329 - barema B1b)

                       

Kandidatuurstelling en CV opsturen vóór 10/08/2018 naar Jeugddienst Don Bosco vzw
t.a.v. Guido Stoop, Naamsesteenweg 37, 3001 Heverlee of jeugddienst@donbosco.be.

Vragen i.v.m. deze vacature: Guido Stoop, jeugddienst@donbosco.be, 016 24 16 20.

Images

Andere vacatures

“Na die twee weken kwam het moeilijke afscheid. Verbazingwekkend hoe mensen in twee weken zoveel betekenis kunnen krijgen in je leven!”

Sanne - Yebo! Zuid-Afrika