Images-loading
Images

Persberichten

Images

Persinformatie

Journalisten kunnen voor vragen en fotomateriaal contact opnemen via 016 24 16 20 of e-mailen naar communicatie@donbosco.be.
Images

#ikbeneendonboscoanimator

Gelukkig heeft het zonnetje de laatste weken al vaak geschenen, want sinds begin juli zijn de speelpleinwerkingen weer volop aan de gang. Net als de voorbije jaren zijn de meeste speelpleinen van Don Bosco enorm populair, met zo’n 250 à 460 kinderen en tieners die er dagelijks kunnen ravotten. Daarvoor zijn we meer dan 830 animatoren dankbaar, want zij zetten zich week na week, jaar na jaar vrijwillig in om de kinderen de tijd van hun leven te bezorgen. Het animeren van de kinderen is echter niet de enige reden om te blijven terugkomen naar het speelplein. Zelfontdekking, openbloeien en zich kunnen uitleven als een kind, maken het volgens de animatoren minstens even hard de moeite waard.

Speelpleinwerkingen lijken op het eerste zicht wellicht allemaal hetzelfde, maar dat zijn ze alles behalve. De typerende Don Bosco-sfeer is namelijk meteen te herkennen. Met lachende gezichten word je ontvangen en met een lachend gezicht ga je zelf weer naar huis. “Er was eens een kindje aan het wenen omdat ze niet naar het speelplein wilde komen,” vertelt Matthijs (20) van Speelplein Groene Zone (Leuven). “Ze hing echt aan de mama vast. Maar toen die mama haar kindje weer kwam ophalen, wilde ze niet meer weg. Die verandering is zo mooi. Op zo’n moment denk je: wij doen ons werk hier echt wel goed.”

De animatoren van Don Bosco zijn allemaal vrijwilligers. Met hart en ziel zetten ze zich over heel Vlaanderen in om opvang te voorzien voor alle kinderen die het nodig hebben. Hiervoor krijgen ze dus niets, of slechts een kleine vergoeding. Dit maakt het mogelijk om de opvang voor ouders heel betaalbaar te houden (0 tot 5 euro). Ook blijft het dagelijks mogelijk om kinderen in te schrijven, aangezien er geen inschrijvingsstop of wachtlijsten zijn.

In tegenstelling tot wat men misschien zou denken, ervaren de animatoren het vrijwilligerswerk niet als onbetaald werken. “Ik zie dit niet als een job,” zegt Thaila van vakantiewerking Imago, “eerder als zelf plezier maken en op vakantie zijn”. Familie, samenhorigheid, de fantastische sfeer, openheid, vriendschappen voor het leven… Dat zijn de woorden die er spontaan uitkomen en die ook duidelijk zichtbaar zijn op de pleinen. “Wij staan hier met dezelfde goesting: voor het plezier, niet voor het geld,” zegt Nathalie (24) van Speelplein Kinderland (Kortrijk). Het plezier straalt dan ook van de animatoren af. De meesten zijn op een gelijkaardige manier op het speelplein terechtgekomen: eerst eens een weekje geprobeerd, om zo veel jaren later nog steeds trouw enkele weken op het plein te staan. Lenny (25) van Speelplein Don Bosco Halle werkt inmiddels in het lager onderwijs en kan het speelplein maar niet missen. “Ik heb een fear of missing out,” vertelt hij, “er was zelfs eens een moment dat ze kwamen spelen tijdens het schooljaar en toen ben ik om twaalf uur direct in mijn auto gesprongen om hier een half uur of zo mee te kunnen spelen, om me dan weer terug te haasten naar mijn school”. De loyaliteit van de animatoren kent geen grenzen.

Don Bosco Oud-Heverlee, Imago, Akindo, De Mirkens, Heidevreugde, Don Bosco Halle, Groene Zone, Raccoon en Kinderland klinken misschien niet iedereen bekend in de oren, maar deze negen speelplein- en vakantiewerkingen van Don Bosco bezorgen de kinderen en animatoren heel veel zomerplezier. Ze worden sinds dit jaar bovendien verenigd door de bordjes die je op elk plein kan terugvinden met daarop: “Ik ben een Don Bosco animator!”, een slagzin die ze allemaal trots naroepen.

tekstfoto

Images

60 jaar Jeugddienst Don Bosco: Jongeren verlangen naar verbondenheid.

Jeugddienst Don Bosco begeleidt jongeren in hun traject van animator tot instructor en bij hun inzet als vrijwilliger. Jeugddienst Don Bosco geeft vorming en ondersteuning volgens de pedagogische visie van Don Bosco. Door een plezierig engagement op te nemen in het jeugdwerk in binnen-of buitenland verwerven jongeren vaardigheden voor het leven. Jeugddienst Don Bosco wil de stem van animatoren laten horen en laten zien hoe uniek en waardevol de Don Boscosfeer is.

We grasduinen even in het verleden en blikken terug naar ‘hoe het allemaal begon’:

Na de Tweede Wereldoorlog ontstonden rond de steden ‘vakantiekolonies’ om de jeugd te beschermen tegen de gevaren van de straat en hen een evenwichtige maaltijd en zinvolle ontspanning te bieden. In de loop der jaren hebben de salesianen en zusters van Don Bosco speelpleinen opgericht. Het was Arthur Delhaye, een Waalse salesiaan, die een kaderschool startte om voor de animatoren van de speelpleinen vorming te kunnen organiseren. In Oud-Heverlee vond de eerste instructorcursus plaats van 14 tot 16 februari in 1959. Die eerste cursussen zijn amper nog te vergelijken met de animatorcursussen zoals die vandaag gegeven worden: opstaan om 6 uur ’s morgens, eerst naar de mis, theoretische les in een klaslokaal, jongens en meisjes apart, een examen op het einde van de cursus, afsluiten van de cursusdag om 22u.

Vandaag wordt vooral ingezet op ervaringsgericht leren. Jeugddienst Don Bosco wil jongeren goed voorbereiden zodat ze als animator de kinderen op de speelpleinen een fijne vakantie kunnen bezorgen. Jongeren vragen coaching en begeleiding omdat ze het graag goed willen doen. Zij worden tijdens een animatorcursus uitgedaagd om hun grenzen te verleggen en om verantwoordelijkheid op te nemen.

Op de Don Boscospeelpleinen en vakantiewerkingen krijgen jongeren de kans om samen met de andere animatoren het speelplein helemaal van henzelf te maken. Jongeren worden er geprikkeld om hun sociale vaardigheden te ontwikkelen, om te leren omgaan met diversiteit, creativiteit, leiderschap en nog zo veel meer. Ze geven er het beste van zichzelf en verwerven vaardigheden voor het leven. Maar het meest opvallende is dat jongeren er graag vrienden maken. Door samen met anderen te overleggen, te spelen, te lachen, te troosten en samen verantwoordelijkheid te dragen voor een groep kinderen ontstaat er een bijzondere vertrouwensband. Velen houden aan hun animator zijn dan ook vrienden voor het leven of zelfs de liefde van hun leven over. Deze waardevolle en unieke Don Boscosfeer op de speelpleinen en vakantiewerkingen is een krachtig antwoord op het individualisme van onze samenleving. Jeugddienst Don Bosco wil in de toekomst volop blijven inzetten op deze verbondenheid tussen jongeren.

tekstfoto

Images

Jeugddienst Don Bosco geeft speelplaatsanimatie een nieuwe boost.

Jeugddienst Don Bosco start het project speelplaatsanimatie opnieuw op. Door de aanwerving van Ann Vanwittenbergh wil Jeugddienst Don Bosco de band tussen jeugdwerk en onderwijs versterken. Jeugddienst Don Bosco zal dankzij de steun van het Droomfonds van Don Bosco Stichting, een boost kunnen geven aan het project speelplaatsanimatie.

Speelplaatsanimatie is een project op school waar leerlingen uit de derde graad voor leerlingen uit de eerste graad een activiteitenaanbod samenstellen om de middagspeeltijd een zinvolle invulling te geven. Ze dompelen hen onder in de wereld van kringspelen, pleinspelen, geanimeerde sporten, knutselactiviteiten en zo veel meer. De oudere leerlingen worden hierbij begeleid door hun leerkrachten en door Jeugddienst Don Bosco. Daarbij staan inspraak en participatie van de leerlingen centraal.

Joeri Brisaert, vrijwilliger: “Speelplaatsanimatie versterkt niet alleen de band tussen de betrokken leerkrachten en leerlingen van de derde graad, maar ook tussen leerlingen onder elkaar, over de verschillende jaren heen.”

De speelplaatsanimatoren worden gevormd tot geëngageerde jongeren. Ze worden geprikkeld om hun sociale vaardigheden te ontwikkelen, om te leren omgaan met diversiteit, creativiteit en leiderschap. Kortom, ze leren wat het is om zich vrijwillig in te zetten voor anderen en kunnen zo beleven wat een grote voldoening en kans tot persoonlijke ontwikkeling dit biedt.

Ook voor de leerlingen van de eerste graad biedt speelplaatsanimatie tal van voordelen. Voor veel leerlingen duren middagpauzes namelijk vaak te lang omdat ze niet goed weten hoe ze hun vrije tijd kunnen invullen. Ze gaan zich al snel vervelen en dat is de ideale voedingsbodem voor probleemgedrag zoals pesten of spijbelen. Speelplaatsanimatie kan hier een oplossing zijn door een keuzeaanbod van activiteiten aan te bieden waar de leerlingen aan kunnen deelnemen. Het vormt een saaie speelplaats om tot een speelse ontmoetingsplaats, een positief en verdraagzaam klimaat, waar jongeren met elkaar spelen en met elkaar leren omgaan. Dat is iets waar Don Bosco zelf ook steeds naar streefde.

Ann Vanwittenbergh, Jeugddienst Don Bosco: “Mijn taak is de kennis en expertise van Jeugddienst Don Bosco op het gebied van speelplaatsanimatie te delen. Door vormingen aan te bieden aan animatoren en leerkrachten en informatiemomenten voor directieteams willen we een boost geven aan speelplaatsanimatie. Met ontmoetingsmomenten kan ook de verbondenheid tussen speelplaatsanimatoren versterkt worden. Natuurlijk kunnen scholen ook altijd bij mij terecht met vragen zodat we antwoorden of vorming op maat kunnen geven.”

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij:

Ann Vanwittenbergh
ann.vanwittenbergh@donbosco.be
https://
www.speelplaatsanimatie.be

Download bestand - 15452 kB
tekstfoto

Images

Speelplein Raccoon: een Don Bosco speelplein in Sint-Pieters-Woluwe

In 2016 werd het Don Boscospeelplein Raccoon opgestart in Don Bosco Sint-Pieters-Woluwe, als antwoord op de hoge nood aan betaalbare opvang voor de kinderen uit de buurt. Toen waren het drie weken speelplezier maar in de zomer van 2017 doen we er een weekje bij en zullen er vier weken speelpleinwerking plaatsvinden, van 10 juli tot 4 augustus. Het speelplein zorgt niet alleen voor een leuke invulling voor de kinderen maar is ook een leuke tijdsbesteding voor jongeren vanaf 16 jaar die als vrijwillige (hoofd)animator meedraaien. In nauwe samenwerking met het Don Bosco-internaat bieden we ook deze jongeren een leuke thuishaven in de zomer!

Meer info: www.speelpleinraccoon.be of raccoon@donbosco.be

tekstfoto

Images

Jeugddienst Don Bosco engageert 160 jongeren voor een plezierige speelpleinzomer.

Tijdens de paasvakantie werden 160 jongeren ingewijd in de geheimen van het animatorschap. Ze beleefden een dolkomische cursusweek in Oud-Heverlee, Lommel, Gent, Kortrijk en Kessel-Lo met Jeugddienst Don Bosco en werden klaargestoomd voor een plezierige speelpleinzomer.

De instructoren begeleidden zes dagen lang de cursussen en spoorden de animatoren aan om het beste van zichzelf te geven. Alle 30 instructoren stonden garant voor vijf kwaliteitsvolle cursussen waarin de animatoren de nodige kennis op deden en hun vaardigheden inoefenden. Al doende o­ntdekten ze ­de essentiële­ vaardigheden­ van een ­animator: spelen ­maken en uitleggen, de leefwereld van kinderen,­ animeren, begeleiden, verantwoordelijkheid, kwaliteiten en werkpunten, … en vooral veel spelen!

Joeri Brisaert, stafmedewerker vorming van Jeugddienst Don Bosco vertelt: “Onze animatoren worden voorbereid op de speelpleinzomer. We geven ze alles mee wat ze nodig hebben om voor het eerst als animator van kinderen en jongeren aan de slag te gaan. Op die manier bekrachtigen we hen in het engagement dat ze willen opnemen én voorzien we een dienst voor de speelpleinen waarmee we samenwerken. Zij willen immers animatoren aantrekken die hun mannetje kunnen staan.

Er zijn in Vlaanderen heel wat speelpleinen en vakantiewerkingen die – net als ons - vanuit het pedagogisch standpunt van Don Bosco werken. Dat komt er op neer dat we jongeren de vrijheid geven om hun vrije tijd zinvol in te vullen. We geven verantwoordelijkheid en injecteren hen met een dosis plezierig engagement. Door jongeren op hun eigen tempo verantwoordelijkheid toe te kennen, geven we hen slagkracht: al doende ontdekken ze immers hun eigen sterktes en kunnen ze groeien. Als begeleiders faciliteren we dat proces door af en toe samen stil te staan bij wat we doen en hoe we dat doen. Het resultaat kan tellen: deze paasvakantie lanceerden we zo’n 160 jongeren op het animatoravontuur. De zomer ziet er alvast veelbelovend uit!”

Op Vakantiewerking Imago in Hechtel, Speelplein Don Bosco Oud-Heverlee, vzw Akindo in Lommel, Speelplein De Mirkens in Helchteren, Speelplein Don Bosco Halle, Speelplein Heidevreugde in Genk, Speelplein Groene Zone in Heverlee, Speelplein Raccoon in Sint-Pieters-Woluwe en Speelplein Kinderland in Kortrijk kunnen de nieuwe enthousiaste animatoren aansluiten bij de bestaande teams. De animatoren zullen ervoor zorgen dat kinderen en jongeren tijdens de zomermaanden een knallende, knotsgekke vakantie beleven. De kinderen en jongeren zullen zich op de verschillende locaties helemaal kunnen uitleven en genieten van spel, knutselen, toneel en vooral van buiten spelen.

tekstfoto

“Een Europese ervaring is een verrijking voor je eigen speelplein”

Claire-Eline - Animator in het buitenland