Images-loading
Images

Persberichten

Images

Persinformatie

Journalisten kunnen voor vragen en fotomateriaal contact opnemen via 016 24 16 20 of e-mailen naar communicatie@donbosco.be.
Images

60 jaar Jeugddienst Don Bosco: Jongeren verlangen naar verbondenheid.

Jeugddienst Don Bosco begeleidt jongeren in hun traject van animator tot instructor en bij hun inzet als vrijwilliger. Jeugddienst Don Bosco geeft vorming en ondersteuning volgens de pedagogische visie van Don Bosco. Door een plezierig engagement op te nemen in het jeugdwerk in binnen-of buitenland verwerven jongeren vaardigheden voor het leven. Jeugddienst Don Bosco wil de stem van animatoren laten horen en laten zien hoe uniek en waardevol de Don Boscosfeer is.

We grasduinen even in het verleden en blikken terug naar ‘hoe het allemaal begon’:

Na de Tweede Wereldoorlog ontstonden rond de steden ‘vakantiekolonies’ om de jeugd te beschermen tegen de gevaren van de straat en hen een evenwichtige maaltijd en zinvolle ontspanning te bieden. In de loop der jaren hebben de salesianen en zusters van Don Bosco speelpleinen opgericht. Het was Arthur Delhaye, een Waalse salesiaan, die een kaderschool startte om voor de animatoren van de speelpleinen vorming te kunnen organiseren. In Oud-Heverlee vond de eerste instructorcursus plaats van 14 tot 16 februari in 1959. Die eerste cursussen zijn amper nog te vergelijken met de animatorcursussen zoals die vandaag gegeven worden: opstaan om 6 uur ’s morgens, eerst naar de mis, theoretische les in een klaslokaal, jongens en meisjes apart, een examen op het einde van de cursus, afsluiten van de cursusdag om 22u.

Vandaag wordt vooral ingezet op ervaringsgericht leren. Jeugddienst Don Bosco wil jongeren goed voorbereiden zodat ze als animator de kinderen op de speelpleinen een fijne vakantie kunnen bezorgen. Jongeren vragen coaching en begeleiding omdat ze het graag goed willen doen. Zij worden tijdens een animatorcursus uitgedaagd om hun grenzen te verleggen en om verantwoordelijkheid op te nemen.

Op de Don Boscospeelpleinen en vakantiewerkingen krijgen jongeren de kans om samen met de andere animatoren het speelplein helemaal van henzelf te maken. Jongeren worden er geprikkeld om hun sociale vaardigheden te ontwikkelen, om te leren omgaan met diversiteit, creativiteit, leiderschap en nog zo veel meer. Ze geven er het beste van zichzelf en verwerven vaardigheden voor het leven. Maar het meest opvallende is dat jongeren er graag vrienden maken. Door samen met anderen te overleggen, te spelen, te lachen, te troosten en samen verantwoordelijkheid te dragen voor een groep kinderen ontstaat er een bijzondere vertrouwensband. Velen houden aan hun animator zijn dan ook vrienden voor het leven of zelfs de liefde van hun leven over. Deze waardevolle en unieke Don Boscosfeer op de speelpleinen en vakantiewerkingen is een krachtig antwoord op het individualisme van onze samenleving. Jeugddienst Don Bosco wil in de toekomst volop blijven inzetten op deze verbondenheid tussen jongeren.

tekstfoto

Images

Jeugddienst Don Bosco geeft speelplaatsanimatie een nieuwe boost.

Jeugddienst Don Bosco start het project speelplaatsanimatie opnieuw op. Door de aanwerving van Ann Vanwittenbergh wil Jeugddienst Don Bosco de band tussen jeugdwerk en onderwijs versterken. Jeugddienst Don Bosco zal dankzij de steun van het Droomfonds van Don Bosco Stichting, een boost kunnen geven aan het project speelplaatsanimatie.

Speelplaatsanimatie is een project op school waar leerlingen uit de derde graad voor leerlingen uit de eerste graad een activiteitenaanbod samenstellen om de middagspeeltijd een zinvolle invulling te geven. Ze dompelen hen onder in de wereld van kringspelen, pleinspelen, geanimeerde sporten, knutselactiviteiten en zo veel meer. De oudere leerlingen worden hierbij begeleid door hun leerkrachten en door Jeugddienst Don Bosco. Daarbij staan inspraak en participatie van de leerlingen centraal.

Joeri Brisaert, vrijwilliger: “Speelplaatsanimatie versterkt niet alleen de band tussen de betrokken leerkrachten en leerlingen van de derde graad, maar ook tussen leerlingen onder elkaar, over de verschillende jaren heen.”

De speelplaatsanimatoren worden gevormd tot geëngageerde jongeren. Ze worden geprikkeld om hun sociale vaardigheden te ontwikkelen, om te leren omgaan met diversiteit, creativiteit en leiderschap. Kortom, ze leren wat het is om zich vrijwillig in te zetten voor anderen en kunnen zo beleven wat een grote voldoening en kans tot persoonlijke ontwikkeling dit biedt.

Ook voor de leerlingen van de eerste graad biedt speelplaatsanimatie tal van voordelen. Voor veel leerlingen duren middagpauzes namelijk vaak te lang omdat ze niet goed weten hoe ze hun vrije tijd kunnen invullen. Ze gaan zich al snel vervelen en dat is de ideale voedingsbodem voor probleemgedrag zoals pesten of spijbelen. Speelplaatsanimatie kan hier een oplossing zijn door een keuzeaanbod van activiteiten aan te bieden waar de leerlingen aan kunnen deelnemen. Het vormt een saaie speelplaats om tot een speelse ontmoetingsplaats, een positief en verdraagzaam klimaat, waar jongeren met elkaar spelen en met elkaar leren omgaan. Dat is iets waar Don Bosco zelf ook steeds naar streefde.

Ann Vanwittenbergh, Jeugddienst Don Bosco: “Mijn taak is de kennis en expertise van Jeugddienst Don Bosco op het gebied van speelplaatsanimatie te delen. Door vormingen aan te bieden aan animatoren en leerkrachten en informatiemomenten voor directieteams willen we een boost geven aan speelplaatsanimatie. Met ontmoetingsmomenten kan ook de verbondenheid tussen speelplaatsanimatoren versterkt worden. Natuurlijk kunnen scholen ook altijd bij mij terecht met vragen zodat we antwoorden of vorming op maat kunnen geven.”

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij:

Ann Vanwittenbergh
ann.vanwittenbergh@donbosco.be
https://
www.speelplaatsanimatie.be

Download bestand - 11 kB
tekstfoto

Images

Speelplein Raccoon: een Don Bosco speelplein in Sint-Pieters-Woluwe

In 2016 werd het Don Boscospeelplein Raccoon opgestart in Don Bosco Sint-Pieters-Woluwe, als antwoord op de hoge nood aan betaalbare opvang voor de kinderen uit de buurt. Toen waren het drie weken speelplezier maar in de zomer van 2017 doen we er een weekje bij en zullen er vier weken speelpleinwerking plaatsvinden, van 10 juli tot 4 augustus. Het speelplein zorgt niet alleen voor een leuke invulling voor de kinderen maar is ook een leuke tijdsbesteding voor jongeren vanaf 16 jaar die als vrijwillige (hoofd)animator meedraaien. In nauwe samenwerking met het Don Bosco-internaat bieden we ook deze jongeren een leuke thuishaven in de zomer!

Meer info: www.speelpleinraccoon.be of raccoon@donbosco.be

tekstfoto

Images

Jeugddienst Don Bosco engageert 160 jongeren voor een plezierige speelpleinzomer.

Tijdens de paasvakantie werden 160 jongeren ingewijd in de geheimen van het animatorschap. Ze beleefden een dolkomische cursusweek in Oud-Heverlee, Lommel, Gent, Kortrijk en Kessel-Lo met Jeugddienst Don Bosco en werden klaargestoomd voor een plezierige speelpleinzomer.

De instructoren begeleidden zes dagen lang de cursussen en spoorden de animatoren aan om het beste van zichzelf te geven. Alle 30 instructoren stonden garant voor vijf kwaliteitsvolle cursussen waarin de animatoren de nodige kennis op deden en hun vaardigheden inoefenden. Al doende o­ntdekten ze ­de essentiële­ vaardigheden­ van een ­animator: spelen ­maken en uitleggen, de leefwereld van kinderen,­ animeren, begeleiden, verantwoordelijkheid, kwaliteiten en werkpunten, … en vooral veel spelen!

Joeri Brisaert, stafmedewerker vorming van Jeugddienst Don Bosco vertelt: “Onze animatoren worden voorbereid op de speelpleinzomer. We geven ze alles mee wat ze nodig hebben om voor het eerst als animator van kinderen en jongeren aan de slag te gaan. Op die manier bekrachtigen we hen in het engagement dat ze willen opnemen én voorzien we een dienst voor de speelpleinen waarmee we samenwerken. Zij willen immers animatoren aantrekken die hun mannetje kunnen staan.

Er zijn in Vlaanderen heel wat speelpleinen en vakantiewerkingen die – net als ons - vanuit het pedagogisch standpunt van Don Bosco werken. Dat komt er op neer dat we jongeren de vrijheid geven om hun vrije tijd zinvol in te vullen. We geven verantwoordelijkheid en injecteren hen met een dosis plezierig engagement. Door jongeren op hun eigen tempo verantwoordelijkheid toe te kennen, geven we hen slagkracht: al doende ontdekken ze immers hun eigen sterktes en kunnen ze groeien. Als begeleiders faciliteren we dat proces door af en toe samen stil te staan bij wat we doen en hoe we dat doen. Het resultaat kan tellen: deze paasvakantie lanceerden we zo’n 160 jongeren op het animatoravontuur. De zomer ziet er alvast veelbelovend uit!”

Op Vakantiewerking Imago in Hechtel, Speelplein Don Bosco Oud-Heverlee, vzw Akindo in Lommel, Speelplein De Mirkens in Helchteren, Speelplein Don Bosco Halle, Speelplein Heidevreugde in Genk, Speelplein Groene Zone in Heverlee, Speelplein Raccoon in Sint-Pieters-Woluwe en Speelplein Kinderland in Kortrijk kunnen de nieuwe enthousiaste animatoren aansluiten bij de bestaande teams. De animatoren zullen ervoor zorgen dat kinderen en jongeren tijdens de zomermaanden een knallende, knotsgekke vakantie beleven. De kinderen en jongeren zullen zich op de verschillende locaties helemaal kunnen uitleven en genieten van spel, knutselen, toneel en vooral van buiten spelen.

tekstfoto

Images

Youthopia: Europese en Vlaamse animatoren zorgen samen voor een zomer vol spelplezier.

De zomervakantie is gestart en de Don Boscospeelpleinen en vakantiewerkingen hebben hun deuren open gezet voor vele kinderen om hen eindeloos spelplezier te bezorgen. Ook jongeren hebben er maandenlang naar uit gekeken om hun geliefkoosde zomerse bezigheid weer uit te oefenen: het animator zijn. Ze zijn onmisbaar want zij bezorgen de kinderen de leukste tijd van de vakantie.

Sinds enkele jaren biedt Jeugddienst Don Bosco ook aan Europese animatoren de kans om deel uit te maken van dit speelpleingebeuren in Vlaanderen. Via het EVS-programma van Erasmus+ kunnen er jaarlijks zo’n 15 jongeren als vrijwilliger aan de slag op 5 verschillende Don Boscospeelpleinen in Vlaanderen. De animatoren komen uit Malta, Tsjechië, Slovakije, Slovenië, Spanje en Duitsland en verblijven hier van 1 tot 17 juli. Twee weken langen werken ze mee op een speelplein. Alhoewel niet elk kind of animator de Engelse taal machtig is, slagen de Europese vrijwilligers er wonderwel in om samen te spelen en met de kinderen te communiceren. De taal van het spelen is immers universeel. Ook voor de lokale speelpleinen is de aanwezigheid van internationale animatoren een verrijking. De animatoren en kinderen leren bij over een andere cultuur, maar leren ze op deze manier ook nieuwe spelen kennen.

Tijdens de weekends komen de Europese animatoren samen voor vorming, ontmoeting, ontspanning en reflectie. Ze kunnen dan hun ervaringen delen met anderen die dezelfde obstakels en uitdagingen zijn tegengekomen. Deze weekends worden begeleid door een groep van ervaren vrijwilligers van Jeugddienst Don Bosco.

In 2016, heeft het project de titel Youthopia gekregen. Enerzijds omdat Utopia, het boek van Thomas More, zijn 500ste verjaardag viert. Anderzijds omdat het geen utopie is dat jongeren zich nog steeds belangeloos en vrijwillig inzetten voor andere kinderen en jongeren.

Download bestand - 11 kB
tekstfoto

“Het deed deugd om bij de dingen stil te staan waar je niet veel aan denkt of niet aan wil denken.”

leerling uit Waregem - Stiltedagen