Images-loading
Images

Persberichten

Images

Persinformatie

Journalisten kunnen voor vragen en fotomateriaal contact opnemen via 016 24 16 20 of e-mailen naar communicatie@donbosco.be.
Images

Dag van de Animator

Al meer dan 175 speelpleinen en vakantiewerkingen in Vlaanderen doen mee met de Dag van de Animator!

Jeugddienst Don Bosco en de VDS willen samen met alle speelpleinverantwoordelijken ouders aanmoedigen om met hun kinderen een tekening te maken en deze op donderdag 27 juli 2017 aan de speelpleinanimatoren af te geven. Een klein gebaar als blijk van waardering voor hun enthousiasme en inzet. Het is niet vanzelfsprekend wat deze jongeren in hun eigen vrije tijd doen!

Download bestand - 11 kB
tekstfoto

Images

Speelplein Raccoon: een Don Bosco speelplein in Sint-Pieters-Woluwe

In 2016 werd het Don Boscospeelplein Raccoon opgestart in Don Bosco Sint-Pieters-Woluwe, als antwoord op de hoge nood aan betaalbare opvang voor de kinderen uit de buurt. Toen waren het drie weken speelplezier maar in de zomer van 2017 doen we er een weekje bij en zullen er vier weken speelpleinwerking plaatsvinden, van 10 juli tot 4 augustus. Het speelplein zorgt niet alleen voor een leuke invulling voor de kinderen maar is ook een leuke tijdsbesteding voor jongeren vanaf 16 jaar die als vrijwillige (hoofd)animator meedraaien. In nauwe samenwerking met het Don Bosco-internaat bieden we ook deze jongeren een leuke thuishaven in de zomer!

Meer info: www.speelpleinraccoon.be of raccoon@donbosco.be

tekstfoto

Images

Jeugddienst Don Bosco engageert 160 jongeren voor een plezierige speelpleinzomer.

Tijdens de paasvakantie werden 160 jongeren ingewijd in de geheimen van het animatorschap. Ze beleefden een dolkomische cursusweek in Oud-Heverlee, Lommel, Gent, Kortrijk en Kessel-Lo met Jeugddienst Don Bosco en werden klaargestoomd voor een plezierige speelpleinzomer.

De instructoren begeleidden zes dagen lang de cursussen en spoorden de animatoren aan om het beste van zichzelf te geven. Alle 30 instructoren stonden garant voor vijf kwaliteitsvolle cursussen waarin de animatoren de nodige kennis op deden en hun vaardigheden inoefenden. Al doende o­ntdekten ze ­de essentiële­ vaardigheden­ van een ­animator: spelen ­maken en uitleggen, de leefwereld van kinderen,­ animeren, begeleiden, verantwoordelijkheid, kwaliteiten en werkpunten, … en vooral veel spelen!

Joeri Brisaert, stafmedewerker vorming van Jeugddienst Don Bosco vertelt: “Onze animatoren worden voorbereid op de speelpleinzomer. We geven ze alles mee wat ze nodig hebben om voor het eerst als animator van kinderen en jongeren aan de slag te gaan. Op die manier bekrachtigen we hen in het engagement dat ze willen opnemen én voorzien we een dienst voor de speelpleinen waarmee we samenwerken. Zij willen immers animatoren aantrekken die hun mannetje kunnen staan.

Er zijn in Vlaanderen heel wat speelpleinen en vakantiewerkingen die – net als ons - vanuit het pedagogisch standpunt van Don Bosco werken. Dat komt er op neer dat we jongeren de vrijheid geven om hun vrije tijd zinvol in te vullen. We geven verantwoordelijkheid en injecteren hen met een dosis plezierig engagement. Door jongeren op hun eigen tempo verantwoordelijkheid toe te kennen, geven we hen slagkracht: al doende ontdekken ze immers hun eigen sterktes en kunnen ze groeien. Als begeleiders faciliteren we dat proces door af en toe samen stil te staan bij wat we doen en hoe we dat doen. Het resultaat kan tellen: deze paasvakantie lanceerden we zo’n 160 jongeren op het animatoravontuur. De zomer ziet er alvast veelbelovend uit!”

Op Vakantiewerking Imago in Hechtel, Speelplein Don Bosco Oud-Heverlee, vzw Akindo in Lommel, Speelplein De Mirkens in Helchteren, Speelplein Don Bosco Halle, Speelplein Heidevreugde in Genk, Speelplein Groene Zone in Heverlee, Speelplein Raccoon in Sint-Pieters-Woluwe en Speelplein Kinderland in Kortrijk kunnen de nieuwe enthousiaste animatoren aansluiten bij de bestaande teams. De animatoren zullen ervoor zorgen dat kinderen en jongeren tijdens de zomermaanden een knallende, knotsgekke vakantie beleven. De kinderen en jongeren zullen zich op de verschillende locaties helemaal kunnen uitleven en genieten van spel, knutselen, toneel en vooral van buiten spelen.

tekstfoto

Images

Youthopia: Europese en Vlaamse animatoren zorgen samen voor een zomer vol spelplezier.

De zomervakantie is gestart en de Don Boscospeelpleinen en vakantiewerkingen hebben hun deuren open gezet voor vele kinderen om hen eindeloos spelplezier te bezorgen. Ook jongeren hebben er maandenlang naar uit gekeken om hun geliefkoosde zomerse bezigheid weer uit te oefenen: het animator zijn. Ze zijn onmisbaar want zij bezorgen de kinderen de leukste tijd van de vakantie.

Sinds enkele jaren biedt Jeugddienst Don Bosco ook aan Europese animatoren de kans om deel uit te maken van dit speelpleingebeuren in Vlaanderen. Via het EVS-programma van Erasmus+ kunnen er jaarlijks zo’n 15 jongeren als vrijwilliger aan de slag op 5 verschillende Don Boscospeelpleinen in Vlaanderen. De animatoren komen uit Malta, Tsjechië, Slovakije, Slovenië, Spanje en Duitsland en verblijven hier van 1 tot 17 juli. Twee weken langen werken ze mee op een speelplein. Alhoewel niet elk kind of animator de Engelse taal machtig is, slagen de Europese vrijwilligers er wonderwel in om samen te spelen en met de kinderen te communiceren. De taal van het spelen is immers universeel. Ook voor de lokale speelpleinen is de aanwezigheid van internationale animatoren een verrijking. De animatoren en kinderen leren bij over een andere cultuur, maar leren ze op deze manier ook nieuwe spelen kennen.

Tijdens de weekends komen de Europese animatoren samen voor vorming, ontmoeting, ontspanning en reflectie. Ze kunnen dan hun ervaringen delen met anderen die dezelfde obstakels en uitdagingen zijn tegengekomen. Deze weekends worden begeleid door een groep van ervaren vrijwilligers van Jeugddienst Don Bosco.

In 2016, heeft het project de titel Youthopia gekregen. Enerzijds omdat Utopia, het boek van Thomas More, zijn 500ste verjaardag viert. Anderzijds omdat het geen utopie is dat jongeren zich nog steeds belangeloos en vrijwillig inzetten voor andere kinderen en jongeren.

Download bestand - 11 kB
tekstfoto

Images

Speelplein Raccoon: een nieuw Don Bosco speelplein in Sint-Pieters-Woluwe

Jeugddienst Don Bosco, de ondersteunende organisatie voor Don Bosco speelplein- en vakantiewerkingen, is druk bezig met de opstart van een nieuw speelplein in Sint-Pieters-Woluwe. Er is een grote nood aan een laagdrempelig, speels aanbod voor kinderen en jongeren.

Jeugddienst Don Bosco is bezig met de uitwerking van een nieuw speelplein dat van 11 tot 29 juli 2016 voor een eerste keer zal doorgaan op de terreinen van Technisch Instituut Don Bosco Sint-Pieters-Woluwe. Ze willen hier een 40-tal lagereschoolkinderen en een 20-tal kleuters opvangen, onder leiding van een animatorenploeg met zowel lokale jongeren als ervaren animatoren van over heel Vlaanderen.

Jeugddienst Don Bosco wil met het speelplein een oplossing bieden voor die gezinnen die het financieel minder breed hebben en waarvan de kinderen tijdens de zomervakantie nergens terecht kunnen. De graad van kansarmoede is behoorlijk hoog in de omgeving van het nieuwe speelplein en er zijn weinig opvangmogelijkheden. Ze kiezen er daarom voor om voor de inschrijvingen te werken via de zorgcoördinator van de lagere school in de buurt. Zo willen ze de kinderen die anders uit de boot zouden vallen als eerste de kans geven om zich in te schrijven voor het speelplein. Verder wordt er ook extra ingezet op het laag houden van de prijs en zal er een animatorenwerking worden opgestart. Animatoren zullen na het speelplein kunnen blijven eten en blijven slapen op de werking. Zo krijgen ook lokale animatoren uit kansarme situaties dezelfde kansen als de andere animatoren.

Het opstarten van een nieuw speelplein is echter niet evident en vraagt op verschillende vlakken heel wat inspanning. Gezien de werking op een secundaire school plaatsvindt is er bijvoorbeeld geen spelmateriaal aanwezig, op wat turnmateriaal na. Dit vraagt een grote investering. Daarnaast was ook de zoektocht naar animatoren voor een nieuw speelplein niet vanzelfsprekend. Enkele jongeren die tijdens het schooljaar in het internaat verblijven en enkele enthousiaste animatoren van andere speelpleinen staan intussen te springen om hun stempel op de nieuwe werking drukken.

Benieuwd naar de verdere ontwikkeling van speelplein Raccoon? Kijk dan zeker regelmatig op de website www.speelpleinraccoon.be!

Download bestand - 11 kB
tekstfoto

"Ik vind het fijn om met verantwoordelijkheid om te gaan."

animator - Don Bosco Oud-Heverlee