Images-loading
Images

Geschiedenis

Images

Korte historiek

Vanuit de nood aan een aangepaste speelruimte ontstonden na de Tweede Wereldoorlog rond heel wat steden speelpleinen. Enerzijds om eten te geven aan de arme stadsjeugd en anderzijds om diezelfde stadsjeugd van de straat te houden. Reeds vlug doet zich de nood voelen aan bevoegde leiding om dit werk aan te pakken.

Onder de enthousiaste leiding van Arthur Delhaye richtten de medewerkers, de salesianen en zusters van Don Bosco de ‘KADERSCHOOL DON BOSCO’ op. Pioniers waren R. Vanseveren, Zr. A. Deraeve, B. Joosten, Zr. M. Renckens en Zr. L. Kelchtermans. De eigenlijke werking ving aan met een instructorencursus in februari 1959.

tekstfoto
Images

Kaderschool Don Bosco

Vanaf 1963 werd de Kaderschool verbonden met het Centraal Kaderinstituut, het overkoepelend orgaan voor de katholieke jeugddiensten en kaderscholen. Dit Centraal Kaderinstituut kreeg van NILOS (nu BLOSO) de volmacht om brevetten uit te reiken, officieel erkend en gehomologeerd. Binnen het Centraal Kaderinstituut werd het N.D.M.M. opgericht (later N.D.O., Nationale Dienst voor Openluchtleven en nu VDS, Vlaamse Dienst Speelpleinwerking) om de belangen van de niet-georganiseerde jeugddiensten en het speelpleinwerk te behartigen.

In februari 1966 werd de Kaderschool Don Bosco gesplitst in een Vlaamse en een Waalse afdeling. Achtereenvolgens onder leiding van Jos De Lodder, Jan Wauters, Lucien Desmet, Bert Vanbuel en Zr. Doris Nolf werd gezocht naar een degelijke vorming voor jonge mensen in de geest van Don Bosco.

Eind 1994 trok de Kaderschool Don Bosco zich terug uit het toenmalige NDO en werd een samenwerking aangegaan met de Katholieke Jeugdraad. Vanaf dat ogenblik werd ons activiteitenpakket gevoelig uitgebreid. Omwille van deze groei en de vaststelling dat de huidige benaming en structuur niet meer up-to-date waren, werd een stevig denkproces opgestart, met als resultaat (maart 1996) de omvorming van Kaderschool Don Bosco tot "JEUGDDIENST DON BOSCO". Hierdoor kon de dynamiek die achter deze activiteiten schuilging verder worden ontplooid. Een andere belangrijke stap was de beslissing om eind 1996 bij de Vlaamse Overheid (Afdeling Jeugdwerk) een aanvraag in te dienen tot een erkenning als landelijk georganiseerd jeugdwerk. Na een eerste inspectie werden we toegelaten tot het stagejaar. Eind 1997 kwam dan het heuglijk nieuws dat we vanaf 1 januari 1998 als landelijk georganiseerd jeugdwerk erkend zouden zijn. Nu stonden we eindelijk volledig op eigen benen.

Sinds deze landelijke erkenning kende de werking van Jeugddienst Don Bosco vzw een enorme groei. Naast vormingscursussen en dienstverlening aan speelpleinen werden internationale en jeugdpastorale activiteiten op poten gezet. Op internationaal vlak werden verschillende ontmoetingsweken voor Europese jongeren georganiseerd, waren er inleef- en vormingsprojecten naar Afrika en Latijns-Amerika, kwamen Europese jongeren naar België om zich hier in te schakelen op een speelpleinwerking… Daarnaast stond Jeugddienst Don Bosco mee aan de wieg van Don Bosco Youth-Net, een Europees netwerk van verschillende Don Bosco jongerenorganisaties.

Ook vandaag zijn wij als Don Bosco jeugdorganisatie gemotiveerd om, samen met zovele enthousiaste jongeren, het beste uit jonge mensen naar boven te halen en waar nodig nieuwe wegen in te slaan.

"De lachende gezichtjes van kindjes doen mijn hart smelten."

animator - Don Bosco Oud-Heverlee