Images-loading
Images

Vrijwilligerswerk in Europa

Images

Engagement in Europa?

Wil je je via Jeugddienst Don Bosco vzw engageren in het buitenland? Dat kan! We bieden jou de kans om deel te nemen aan speelplein- en animatorprojecten, jongerenuitwisselingen­, vormingsprojecten of individueel vrijwilligerswerk ... in Europa.

Stappenplan

Internationaal vrijwilligerswerk is een hele uitdaging voor jou. Het is niet zomaar iets waar je elke dag aan begint. Door ondersteuning op maat te bieden, proberen we jouw ervaring zo mooi mogelijk te maken. Jeugddienst Don Bosco heeft voor jou een stappenplan uitgewerkt dat je kan helpen om jouw internationale droom te plannen.


IK DROOM ERVAN OM ...

Je droomt ervan om deel te nemen aan een internationaal project, maar je hebt nog zoveel vragen en weet niet waar te beginnen? Jeugddienst Don Bosco biedt je enkele hulpmiddelen om meer informatie te verkrijgen.

 Info zoeken
Op deze website vind je al veel informatie over de verschillende projecten. Jaarlijks organiseert Jeugddienst Don Bosco een infomarkt in Leuven waar je alle informatie vindt en kan luisteren naar getuigenissen.

Contacteer ons
Zit je nog met vragen? Bel of mail gerust. Je bent ook altijd welkom voor een persoonlijk gesprek. Maak een afspraak via e-mail internationaal@donbosco.be of contacteer Jeugddienst Don Bosco telefonisch via 016 24 16 20.


DE IDEALE MATCH ...

Heb je gevonden wat je zocht? Dan wordt het tijd om eens nader kennis te maken en te bekijken of onze verwachtingen overeenstemmen.

Motivatiebrief
Afhankelijk van het project wordt er gevraagd een motivatiebrief op te stellen of een vragenlijst in te vullen. Zo krijgt Jeugddienst Don Bosco een beter zicht op wie jij bent en wat jouw motivatie is om naar het buitenland te trekken.

Kennismakingsgesprek
Je wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek of -dag waarop je meer te weten komt over het project en de organisatie.

Verwachtingen afstemmen
Voldoet het project aan al jouw verwachtingen? Ben jij diegene die wij zoeken? Als we deze vragen positief kunnen beantwoorden, dan mag je je voorbereiden en verheugen op een internationale ervaring.

Wat verwachten we van jou?
Als je met Jeugddienst Don Bosco op pad gaat, verwachten we ook iets van jou. Daarom stellen we de volgende voorwaarden.

  • Je bent minstens 17 jaar oud, zie de projectvoorwaarden.
  • Je begrijpt en spreekt Engels.
  • Je bent enthousiast en gemotiveerd om je in te zetten voor jouw project.
  • Je neemt actief deel aan het volledige traject van het project:
  • de voorbereiding, de evaluatie en de nawerking.
  • Je bent bereid je in te leven in de gewoonten, verwachtingen en noden van een plaatselijke gemeenschap (cultuur, eten, enz.).
  • Je bent bereid te werken in de geest van Don Bosco en de daarbij horende christelijke waarden en verwachtingen.
  • Je staat open voor een (andere) gelovige cultuur.
  • Je bent plezierig geëngageerd en je hebt er enorm veel zin in.
  • Een aantal projecten stellen nog bijkomende vereisten over bijvoorbeeld leeftijd en/of ervaring. Je leest die bij de details van elk project.

VOORBEREIDINGSTRAJECT

Een geslaagd project begint natuurlijk met een goede voorbereiding. Op allerlei vlakken proberen we je voor te bereiden op wat je te wachten staat. Je zal er zeker de vruchten van plukken tijdens je verblijf in het buitenland.

Voorbereidingstraject
Afhankelijk van het project worden er een of meerdere bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens die momenten maak je uitgebreider kennis met het project, je medevrijwilligers en de organisatie. Er wordt aandacht besteed aan de cultuur waar je in terecht komt.
Je krijgt heel wat praktische en inhoudelijke informatie en tips. Het is het ideale moment om alle vragen te stellen waar je nog mee zit.

Informatiebundel

De informatiebundel balt alle praktische informatie samen in één handige gids. Je vindt er alle concrete reisinfo in.
Kies je voor een Europees project, dan word je tijdens je voorbereidende bijeenkomst volledig gebrieft over tickets, verzekering, vervoer, financiën, contactpersonen,…

Praktische zaken
Tickets boeken, de verzekering, het verblijf regelen. Veel van het praktische werk wordt al voor jou gedaan. We werken samen met een netwerk van betrouwbare partners zodat de zaken goed geregeld worden. Waar nodig staat Jeugddienst Don Bosco je altijd met raad en daad bij.


AANGEKOMEN. WAT NU?!

En dan ben je eindelijk aangekomen op je bestemming. Wat nu gedaan? Moet ik het openbaar vervoer nemen? Met wie heb ik nu best contact? Hoe zit het met de veiligheid? Het kan inderdaad overdonderend­ zijn als je in een ver land verblijft, zelfs als je in groep bent. Hoe je dat ‘overleeft’, wordt hieronder­ op een rijtje gezet.

Voorbereiding
Tijdens de voorbereiding proberen we je zo goed mogelijk voor te bereiden op wat komen gaat. We bieden je handvaten zodat je zelfstandig in het project kan staan.

Don Bosconetwerk
Jeugddienst Don Bosco maakt deel uit van het wereldwijd verspreide netwerk van organisaties en gemeenschappen van Don Bosco. Al onze projecten vinden dan ook plaats in samenwerking met die organisaties. In alle situaties kunnen we terugvallen op dit georganiseerd Don Bosconetwerk. Door goede samenwerking en communicatie­ kunnen we het project, de zorg voor de vrijwilliger­ en veiligheid centraal stellen. Bij projecten buiten­ Europa verblijf je in een Don Boscogemeenschap­ of in een vrijwilligershuis vlakbij. Je leeft er samen met de salesianen en/of zusters­ van Don Bosco. Een leerschool voor de vrijwilligers,­ maar zeker ook voor de gastorganisatie­ Gedurende het verblijf­ staan openheid­ en respect voor elkaars manier van leven centraal.

Groepsverantwoordelijke
Elk vrijwilligersproject heeft een eigen groepsverantwoordelijke. Die persoon heeft al ervaring met internationale projecten en is dan ook je eerste aanspreekpunt ter plaatse. Samen draag je de verantwoordelijkheid om er een geslaagd project van te maken.


WEER THUIS. WAT NU?!

Je bent enthousiast thuisgekomen, je hebt duizend en één dingen te vertellen, je wilt je inzetten voor het project, je wilt nog meer zulke internationale ervaringen meemaken. Allemaal heel herkenbaar als je terugkomt van een project in Europa of het Zuiden.

Terugkommoment
Jeugddienst Don Bosco biedt je de ideale kans om met al jouw enthousiasme, energie en plannen aan de slag te gaan. We organiseren voor alle internationale vrijwilligers een terugkommoment, waarop je kan napraten en ervaringen uitwisselen met medevrijwilligers.

Anderen inspireren
We willen jouw ervaring ook gebruiken om nieuwe jongeren voor te bereiden op hun internationaal avontuur. Als ervaringsdeskundige ben jij immers de ideale bron van informatie en enthousiasme. Jij kan andere vrijwilligers inspireren om eenzelfde avontuur tegemoet te gaan.


Praktisch

Heb je gevonden wat je zocht? Dan wordt het tijd om eens nader kennis te maken en te bekijken of onze verwachtingen overeenstemmen. Maak een afspraak via e-mail internationaal@donbosco.be of telefonisch via 016 24 16 20. We vragen je om een motivatiebrief op te stellen en je wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Hebben we na dit gesprek een ideale match, dan kan jouw voorbereidingstraject van start gaan.

Images

European Solidarity Corps, Europa

Het European Solidarity Corps biedt alle Europese jongeren de kans om vrijwilligerswerk te doen, een stage te lopen of te werken in een project in eigen land of in het buitenland voor een periode van twee tot twaalf maanden.

Je kan je inschrijven vanaf 17 jaar en vertrekken­ als je tussen 18 en 30 jaar bent. Er zijn 101 maatschappelijk­ relevante projecten waaruit je kan kiezen: bijvoorbeeld assisteren in asielzoekers-centra, werken in een sociaal circusproject, een culturele dienst ondersteunen, in een natuurreservaat gidsen, enz.

Op de website van het ESC europa.eu/youth/solidarity vind je het project van jouw keuze.

We verzekeren je dat het op vele vlakken een zeer verrijkende ervaring wordt. Ook financieel hoef je je geen zorgen te maken, want het project wordt volledig gesubsidieerd door Europa. Weet je niet goed hoe hieraan te beginnen, dan helpen wij je graag verder. Als erkende zendorganisatie zorgen wij voor de hele omkadering.

Praktisch

Datum: gedurende het hele jaar
Leeftijd: 17 - 30 jaar
Plaats: de Europese Unie en omringende landen
Deelnemingsvoorwaarden:
- Je hebt zin in een leuk Europees avontuur
- Je spreekt en begrijpt Engels.
Selectie:
Je schrijft een motivatiebrief en je wordt in de aanloop naar het project uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.
Kostprijs:
€ 60 administratieve kosten (verzekering, voorbereiding). Huisvesting,­ voeding en reiskosten (tot € 275) worden voor jou betaald via het ESC. Maandelijks krijg je ook leef- en zakgeld van je gastorganisatie.
Inschrijving: Heb je interesse? Neem contact op met internationaal@donbosco.be

inschrijvings-en annuleringsvoorwaarden

Is de deelnameprijs een probleem? Neem dan contact met ons op via dit formulier.
We bekijken samen discreet wat er mogelijk is.

Images

Group-EVS Youthopia

Jeugddienst Don Bosco stuurt niet alleen vrijwilligers naar het buitenland. Jaarlijks zijn we de gastorganisatie voor een veertiental Europese vrijwilligers.

Group-EVS Youthopia is uitgegroeid tot een internationaal project waarbij er veertien tot zestien Europese jongeren uit zes verschillende landen naar België komen om er mee te werken op vijf Vlaamse Don Boscospeelpleinen. Ze begeleiden er de activiteiten voor de kinderen en werken er samen met vele Vlaamse animatoren. De buitenlandse vrijwilligers krijgen er de kans om allerlei competenties te ontwikkelen: taalvaardigheid en communicatie, sociale competenties, zelfstandigheid, ondernemerschap,enz.

De Europese vrijwilligers nemen deel aan een programma georganiseerd door Jeugddienst Don Bosco. Om ons SUPERhostingteam te versterken zijn we op zoek naar nieuwe SUPERMANNEN en SUPERVROUWEN die de Europese vrijwilligers een onvergetelijke tijd willen bezorgen. We werken een gevarieerd programma uit waarin uitwisseling, interculturele vorming, animatorenvorming en ontspanning aan bod komen.

Praktisch

Datum: juli 2021
Leeftijd: 17+
Plaats:
3 weekends in België
Deelnemingsvoorwaarden:
- Je spreekt en begrijpt Engels.
- Je neemt minstens deel aan één weekend.
- Je werkt mee aan de voorbereiding van het weekendprogramma.
Selectie:
Wil je graag deel uitmaken van het hostingteam,
neem dan snel contact op met internationaal@donbosco.be.

Images


Voor alle informatie over internationaal vrijwilligerswerk, stuur een mailtje naar internationaal@donbosco.be of contacteer Fonny Grootjans telefonisch via 016 24 16 20.

“We kiezen bewust voor het ondersteunen van Don Boscoprojecten met een duidelijke link met de school en de leefwereld van de leerlingen.”

Bert - vastenactie Kinderland Kortrijk