Images-loading
Images

Individueel vrijwilligerswerk

Images

Individueel vrijwilligerswerk

Wil jij als vrijwilliger een unieke ervaring beleven­ in het buitenland? Dit kan van 6 maanden tot 12 maanden in een Don Boscowerking in het buitenland.

Van Bolivië tot Filipijnen en van Slovakije tot Swaziland. We werken wereldwijd samen met Don Bosco-organisaties die zich inzetten voor kwetsbare­ kinderen en jongeren. Je werkt mee als begeleider in een leefgroep, je bent leerkracht in een school, je werkt mee in een opvangtehuis voor kansarme (straat)jongeren.­ Waar je ook terechtkomt, je zal er in ieder geval zeer veel leren. Het is een hele uitdaging, naar een ander continent trekken­ om je er in te zetten voor een lokaal Don Boscoproject. Werken en wonen in een vreemde context, leren over de lokale cultuur,­ iets betekenen voor kinderen of jongeren, botsen op het anders zijn en denken, ontdekken hoeveel­ mogelijkheden wij in België hebben, nieuwe vriendschappen­ sluiten… deze ervaring draag je zeker mee voor de rest van je leven.­

Stappenplan

Interesse
Je neemt contact op via internationaal@donbosco.be en je schrijft een motivatiebrief. Hierna word je uitgenodigd voor een kennismakend gesprek. We bekijken of we aan elkaars verwachtingen voldoen.

Voorbereidingstraject
Het voorbereidingstraject bestaat uit verschillende ontmoetingsmomenten tussen de vrijwilliger(s) en de stafmedewerker Internationaal. In dat traject zijn zowel inhoudelijke als praktische sessies opgenomen.
Er wordt gefocust op thema’s als: intercultureel leren, stereotypes en culturele verschillen, verwachtingen, administratie en communicatie, en Don Bosco.

Vraag en aanbod
We proberen ons aanbod af te stemmen op jouw vraag. Er zijn wereldwijd enorm veel Don Bosco-organisaties die hun deuren open zetten voor vrijwilligers. Afhankelijk van de partners in het buitenland bekijken we de verschillende mogelijkheden.

Periode

De vertrekperiode en het voorbereidingstraject proberen we in samenspraak met vrijwilliger en gastorganisatie te bepalen.

Tijdens het project
Je wordt tijdens het project opgevolgd door de stafmedewerker internationaal. Je hebt regelmatig contact en er vindt op afgesproken tijdstippen een Skype-gesprek plaats. Zo blijven we op de hoogte van je ervaringen en je functioneren. Tijdens je verblijf houd je online een blog bij zodat je familie en vrienden thuis je avonturen mee kunnen volgen.

Na het project
Jeugddienst Don Bosco luistert ook achteraf naar jouw verhalen. We blikken terug op het hele traject en de ervaringen die je als vrijwilliger hebt opgedaan. Verder willen we natuurlijk ook jouw ervaringen en opgedane knowhow gebruiken om nieuwe vrijwilligers warm te maken en voor te bereiden op hun internationaal project. Die return is van onschatbare waarde voor zowel Jeugddienst Don Bosco als voor toekomstige vrijwilligers.

Praktisch

Datum: vertrekdatum in onderling overleg te bepalen, bij voorkeur in januari of september  
Leeftijd: 19+
Plaats: Congo, Angola, Zuid-Afrika, Kenia, Zambia, Swaziland, Bolivië, India,... 

Deelnemingsvoorwaarden:
- Je hebt ervaring met vrijwilligerswerk.
- Je maakt tijd voor een goede voorbereiding (ongeveer zes maanden).
- Je bent bereid te werken in de geest van Don Bosco en de daarbij horende christelijke waarden en verwachtingen.
- Je kan je inleven in een andere (gelovige) cultuur en een bestaand project.

inschrijvings-en annuleringsvoorwaarden

Selectie:
Tijdens een kennismakend gesprek toetsen we af of jouw verwachtingen­ overeenstemmen met de onze.
Neem contact op met internationaal@donbosco.be .
Kostprijs:
€ 120 voorbereidings- en administratieve kost.
Je vliegticket, visum, internationaal paspoort, inentingen en verzekeringen­ betaal je zelf. Kost en inwoon zijn gratis of een minimum­bijdrage wordt gevraagd afhankelijk van de locatie waar je terechtkomt.

Is de deelnameprijs een probleem? Neem dan contact met ons op via dit formulier.
We bekijken samen discreet wat er mogelijk is.

Images

Voor alle informatie over internationaal vrijwilligerswerk, stuur een mailtje naar internationaal@donbosco.be of contacteer Fonny Grootjans telefonisch via 016 24 16 20.


“Een Europese ervaring is een verrijking voor je eigen speelplein”

Claire-Eline - Animator in het buitenland