Kriebelt het bij jou om
een plezierig engagement op te nemen?Bij Jeugddienst Don Bosco is niets te zot om over na te denken! In elke werkgroep of denktank zit al zeker een stafmedewerker, nu jij nog!

Wacht niet langer, en spring mee op de kar.
Kies jouw plezierige engagement(en).

We zorgen ervoor dat de overlegmomenten offline coronaproof doorgaan, 
maar je mag zeker ook online deelnemen.

WERKGROEP SALESIANITEIT

Wil jij graag mee nadenken over de salesiaanse identitieit van Jeugddienst Don Bosco?

We denken na over wat Jeugddienst Don Bosco tot een échte Don Bosco organisatie maakt. We werken ook af en toe een vorming uit en geven impulsen rond avondwoordjes.

Tijdsbesteding: 4 overlegmomenten

WERKGROEP COMMUNICATIE

Wil je graag meewerken aan een goede, kwalitatieve en originele communicatie van Jeugddienst Don Bosco?

De werkgroep communicatie helpt bij het uitstippelen en in praktijk brengen van het communicatiebeleid en zet de krijtlijnen uit voor het magazine Koerier.

Tijdsbesteding: 4 overlegmomenten

STUWGROEP VORMING

Wil je graag mee het vormingsaanbod bepalen?

De stuwgroep vorming bekijk het aanbod vorming en begeleidt en ondersteunt de vorminggevers.

Tijdsbesteding: 9 overlegmomenten + een jaarlijks stuwgroepweekend

WERKGROEP JÉDONCO

Wil je graag een vormings-en ontmoetingsmoment voor animatoren organiseren?

Jédonco is een dag voor Don Boscoanimatoren met vorming waaronder de workshop "Diversiplein", sportwedstrijden en eten… veel eten.

Tijdsbesteding: 3 overlegmomenten + evenement op zaterdag 1 mei 2021

WERKGROEP INSTRUCTORENWEEKEND

Ben jij instructor en wil je mee de instructorenweekends organiseren?

Wat is zo’n I-WE? Wel dat is een groepsbindend vormingsweekend voor de instructoren van jeugddienst Don Bosco. Op het I-WE durven we ook wel eens belangrijke beslissingen nemen die te maken hebben met de cursussen of vormingen van Jeugddienst Don Bosco.

Tijdsbesteding: 7 overlegmomenten + 2 weekends

WERKGROEP VERWENDAG

Ben jij instructor en wil je de verwendag organiseren?

In deze werkgroep kan jij mee bepalen hoe de verwendag er uit zal zien! Niets is te zot!

Tijdsbesteding: 2 overlegmomenten + verwendag

WERKGROEP SJOEFOEMI

Wil jij mee het Sjoefoemi-weekend voor Don Boscospeelpleinen en vakantiewerkingen organiseren?

Het Sjoeteam organiseert het weekend en alles wat er bij komt kijken. Naast het Sjoeteam zijn er nog verschillende werkgroepen die een deel van Sjoefoemi voorbereiden (competitie, bezinning, spel …)

De startvergadering voor deze werkgroep gaat door op woensdag 28 oktober om 19u30.

Tijdsbesteding: intensief proces van een jaar tot en met het Sjoefoemi weekend van 24 tot 26 september 2021 in Bredene

WERKGROEP JDB ON TOUR

Wil je graag het concept voor #JDBontour21 bedenken en het contact tussen JDB en de speelpleinen en vakantiewerkingen verstevigen?

Tijdens de zomer trekt JDB on tour door Vlaanderen om de Don Boscospeelpleinen te bezoeken en om de animatoren te entertainen met een avondprogramma.

Tijdsbesteding: 3 overlegmomenten + enkele dagen tijdens de zomer

WERKGROEP SUMMER EXCHANGE OF ANIMATORS

Wil jij Europese vrijwilligers hartelijk ontvangen en hen een onvergetelijke tijd bezorgen?

Jaarlijks komen een vijftiental Europese jongeren uit zes verschillende landen naar België om er in juli 2 weken mee te werken op zes Vlaamse Don Boscospeelpleinen. We werken voor hen gevarieerde weekendprogramma’s uit met interculturele vorming, uitstappen en ontspanning.

Tijdsbesteding: 5 overlegmomenten + 3 weekends in juli 2021

WERKGROEP DON BOSCO YOUTH-NET

Wil jij mee de positie bepalen van Jeugddienst Don Bosco binnen Don Bosco Youth-Net?

We bekijken waar we kunnen samenwerken met Don Bosco Youth-Net en hoe we de Europese ervaringen van onze deelnemers waarde kunnen geven binnen Jeugddienst Don Bosco.

Tijdsbesteding: 4 overlegmomenten en 1 internationale vergadering

DENKTANK JDB GOES INTERNATIONAL

Wil jij mee de toekomst van de internationale projecten bepalen?

JDB heeft al een lange traditie opgebouwd omtrent internationaal vrijwilligerswerk. We willen het luik internationaal binnen de jeugddienst aanpakken en verstevigen.

Tijdsbesteding: 4 overlegmomenten

DENKTANK INNOVATIE

Ben jij gebeten door innovatie?

De denktank denkt na over wat anders kan en hoe Jeugddienst Don Bosco deze aandachtspunten op een creatieve manier kan verbeteren.

Tijdsbesteding
:
2 brainstormmomenten + uitwerking in een kleiner groepje

Kies jouw plezierige engagementen.

Je krijgt de kans om gratis vorming te volgen,
gemaakte kosten worden terugbetaald,
je bent verzekerd als vrijwilliger
en we nodigen je graag uit voor het jaarlijkse dankmoment.