Info voor pleinleiding

Jeugddienst Don Bosco biedt steeds een luisterend oor aan alle pleinleiding en verantwoordelijken van de verschillende speelpleinen en vakantiewerkingen van Don Bosco staat hen graag met raad en daad bij!

Tijdens de jaarlijkse overlegfora komen verschillende relevante speelpleinthema’s en dringende vragen aan bod. Daarnaast vormen deze overlegmomenten een uitgelezen kans om uitwisseling van kennis en ervaring tussen de verschillende speelpleinen en vakantiewerkingen te vergemakkelijken.

Het aanspreekpunt bij Jeugddienst Don Bosco is
Tim Van Wambeke: tim.vanwambeke@donbosco.be

overlegforum
Jeugdwerk en corona

De huidige maatregelen die gelden voor het jeugdwerk, opgelijst door De Ambrassade.

Heb je concrete vragen over het overlegforum?
Of een vraag als pleinleiding?

tim.vanwambeke@donbosco.be
Tim Van Wambeke