Stiltedagen


In onze huidige samenleving is stilte soms ver te zoeken. Het jachtige bestaan van veel mensen zorgt ervoor dat ze de tijd niet hebben of nemen om even stil te vallen. Vaak wordt stilte ook ervaren als iets onaangenaams: we weten niet altijd hoe we ermee moeten omgaan.

Toch hebben ook jongeren er soms nood aan eens stil te vallen, tot rust te komen en een paar zaken eens op een rijtje te zetten. Wie deelneemt aan de Stiltedagen wordt uitgedaagd om stil te staan bij zichzelf en bij de grote wereld om ons heen. Je krijgt er de kans om op zoek te gaan naar jezelf, om na te gaan welke plaats andere mensen, maar ook God, innemen in je leven.

Met deze Stiltedagen zoeken we twee dagen lang bewust de stilte op. Dat wil niet zeggen dat er twee dagen lang niet gesproken mag worden. Het is eerder de bedoeling om met elkaar in gesprek te gaan vanuit de ervaring die de stilte met zich meebrengt. Op het programma staan een paar creatieve opdrachten rond stilte. De mooie natuur en aangename omgeving kunnen daarbij zeker helpen. Die tweedaagse is een afwisseling van stilte, uitwisseling, spel, ontspanning en bezinning. Hopelijk doe je energie en veel inspiratie op om verder te gaan.

Stiltedagen

Het is de bedoeling dat een aantal jongeren er vrijwillig voor kiezen om gedurende twee dagen de stilte in te gaan. Daarom worden de Stiltedagen best aangeboden naast andere vormen van schoolbezinningsdagen, waaruit leerlingen zelf kunnen kiezen. De Stiltedagen vinden plaats in Jospitalité, een verblijfplaats in de Ardennen waar de Don Boscowereld thuis is. Voor het welslagen van die dagen mag de groep niet te groot zijn en beperken we ons tot maximaal zeven deelnemers.

Praktisch

  • De Stiltedagen vinden plaats in Jospitalité, Rue Grande 88, 5575 Gedinne-Vencimont
  • Een groep van maximaal 7 deelnemers uit de derde graad.
  • De leerlingen kunnen opgehaald worden aan het station van Gedinne of vertrek met het busje aan het station in Leuven. Of een andere plaats, af te spreken.)
  • Kostprijs: € 50 per persoon, alles inbegrepen.
  • Slaapgerief en persoonlijke spullen meebrengen.
  • De tweedaagse vindt normaal gezien plaats op maandag-dinsdag of donderdag-vrijdag, afhankelijk van de beschikbaarheid. Andere mogelijkheden kunnen besproken worden.

Meer info over de Stiltedagen?