Images-loading
Image

Vangbal

24 likes, rustig

Uitleg

De spelers worden in twee groepen verdeeld en moeten om de beurt een vangbare bal over het touw naar de overkant gooien. Kan de andere ploeg hem vangen, levert dit één punt op.


Materiaal

bal, touw