Images-loading
Images

Bezinningsdagen

Images

Confronto

Van 11 tot 16 augustus 2017 verzamelen meer dan 200 Don Bosco-jongeren uit heel Europa en het Midden-Oosten op de plaatsen van Don Bosco en Maria Mazzarello in Turijn, Italië voor Confronto. Ontmoeting, uitwisseling, bezinning, vreugde, gebed, spel, plezier … zijn maar een paar woorden die deze bijeenkomst omschrijven. Je krijgt tijdens deze week niet alleen de kans om Don Bosco en Maria Mazzarello beter te leren kennen, maar ook om andere jongeren te ontmoeten en met hen in gesprek te gaan over hoe zij hun engagement bij Don Bosco gestalte geven.

Thema van Confronto dit jaar is “Agents of Don Bosco’s VISION, PASSION & MISSION”. Gevoed vanuit dat thema willen we na Confronto terugkeren naar de plaatsen waar we actief zijn en waar de missie ons roept. Daarom gaan we eerst naar de roots van de Don Boscobeweging. Don Bosco’s visie begon met een droom. We verblijven op de plaatsen waar alles begon, waar Don Bosco’s en Maria Mazzarello’s passie brandde van liefde voor God en voor de jongeren.

Leidraad voor deze week is Amoris Laetitia, het document van Paus Franciscus over de vreugde van de liefde. Daarnaast zal ook de jaarspreuk van de Algemeen Overste van de Salesianen van Don Bosco voor 2017 ons inspireren: “We zijn een familie! Elke thuis, een bron van Leven en Liefde.” De plaatsen waar Confronto 2017 ons naartoe brengt laten ons kennis maken met het verhaal van Don Bosco’s familie. Ze vertellen ons ook hoe zowel Don Bosco als Maria Mazzarello opnieuw een familie vormden voor vele jongeren in nood. In onze eigen familie, in ons engagement voor jongeren en voor hun gezinnen, kunnen we zelf vandaag agents of Don Bosco’s vision, passion and mission worden.

Wanneer en waar?

    Er zijn momenteel geen evenementen van dit type gepland.

Images

Stiltedagen

In onze huidige samenleving is stilte soms ver te zoeken. Het jachtige bestaan van veel (jonge) mensen zorgt er soms voor dat ze de tijd niet hebben of nemen om even stil te vallen. Vaak wordt stilte ook ervaren als iets onaangenaams: we weten niet altijd hoe we ermee om moeten gaan. Vanuit verschillende hoeken merken we hoe mensen toch op zoek gaan naar stilte, naar rust. Abdijen zijn zo een oase van rust en stilte waar veel mensen, gelovig of niet gelovig, op zoek gaan naar herbronning.

Met deze stiltedagen zoeken we twee dagen lang bewust de stilte op. Dat wil niet zeggen dat er twee dagen lang niet gesproken mag worden. Het is eerder de bedoeling om met elkaar in gesprek te gaan vanuit de ervaring die de stilte met zich meebrengt. Op het programma staan een paar werkvormen rond stilte, waarna de stilte stapsgewijs wordt opgezocht met telkens andere opdrachten. De mooie natuur en aangename omgeving kunnen daarbij zeker helpen. Deze twee dagen zijn een afwisseling van stilte, uitwisseling, spel, ontspanning, bezinning…

In dit concept is het de bedoeling dat een aantal jongeren er vrijwillig voor kiezen om gedurende twee dagen de stilte in te gaan. Daarom wordt dit concept best aangeboden naast andere vormen van bezinningsdagen, waarbij leerlingen zelf kunnen kiezen. De stiltedagen gaan door in Jospitalité, een verblijfplaats in de Ardennen waar de Don Bosco wereld thuis is. Voor het welslagen van deze dagen mag de groep niet te groot zijn en beperken we ons tot maximum 7 deelnemers.

Praktisch

- De stiltedagen gaan door in Jospitalité, Rue Grande 88, 5575 Gedinne-Vencimont.
- Een groep van maximum 7 deelnemers uit de derde graad.
- De leerlingen kunnen opgehaald worden aan het station van Gedinne of vertrek met het busje van aan het station te Leuven
(of een andere plaats, af te spreken).
- Kostprijs: € 30 per persoon, alles inbegrepen.
- Slaapgerief en persoonlijke spullen meebrengen.
- De tweedaagse gaat normaal gezien door op maandag-dinsdag of donderdag-vrijdag.
Afhankelijk van de beschikbaarheid. Andere mogelijkheden kunnen eventueel besproken worden.
- Meer info: bezinning@donbosco.be

Images

Stillekes met Don Bosco in de Ardennen

Zit jouw agenda soms ook zo vol? Heb je ook weleens zin om er gewoon eens een paar dagen tussenuit te knijpen, weg van alle drukte? Dan is Stillekes met Don Bosco in de Ardennen misschien wel iets voor jou! We trekken een heel weekend naar Jospitalité, een gezellig huisje in de Ardennen.

We kiezen er tijdens Stillekes met Don Bosco in de Ardennen voor om de rust en de stilte op te zoeken en stil te staan bij ons eigen leven. We maken natuurlijk ook tijd om met elkaar in gesprek te gaan, om stil te vallen en te bezinnen, om ons te amuseren, te wandelen, samen te koken, te genieten … En dat allemaal in een typische Don Bosco-sfeer!

Wanneer en waar?

    Er zijn momenteel geen evenementen van dit type gepland.

Images

Meeleven in een Salesiaanse gemeenschap

Het concept van meeleven in een religieuze gemeenschap is niet nieuw. Het idee om deze vorm van bezinningsdagen aan te bieden ontstond vanuit de realiteit dat verschillende scholen deze mogelijkheden aanbieden. Verschillende salesiaanse gemeenschappen kregen in het verleden overigens ook al de vraag om jongeren kennis te laten maken met hun leven in gemeenschap (vaak in combinatie met het werk dat eraan gekoppeld is).

In deze meeleefdagen krijgen jongeren de kans om een religieuze gemeenschap van salesianen van Don Bosco van dichtbij te leren kennen. Op het programma staat een concrete kennismaking met de gemeenschap en met het huis, met de individuele medebroeders en met het werk dat aan de gemeenschap verbonden is. Er is ruimte voor een getuigenis van een paar (jonge) salesianen van Don Bosco, voor spel en ontspanning, voor uitwisseling en ontmoeting bij een hapje en een drankje… Daarnaast worden de deelnemers ook uitgenodigd om het leven in al zijn aspecten met de gemeenschap te delen, dus ook door deelname aan de gebedsmomenten.

We richten ons op leerlingen van de derde graad die gemotiveerd zijn om een concrete religieuze gemeenschap van dichtbij te leren kennen. Een zekere religieuze achtergrond is natuurlijk mooi meegenomen, maar het is zeker geen must. Er wordt van de leerlingen die deelnemen wel openheid en gezonde nieuwsgierigheid verwacht. Het aantal deelnemers is beperkt tot een drietal.

Meeleven in een salesiaanse gemeenschap kan op twee locaties:
Don Bosco Heverlee: vormingsgemeenschap waar de jonge salesianen in vorming verblijven. Jeugddienst Don Bosco en Don Bosco Youth-Net zijn gevestigd in deze gemeenschap.
Don Bosco Oud-Heverlee: in deze gemeenschap leven voornamelijk oudere salesianen. In dit huis zijn de diensten van het Don Bosco Onderwijscentrum en van Don Bosco Vorming & Animatie gevestigd. Het is de uitvalsbasis van Chiro Oud-Heverlee en van de plaatselijke jongerenparochie. Tijdens de zomer is er een speelplein.

Naast deze twee gemeenschappen van salesianen van Don Bosco is het ook mogelijk om mee te leven in een gemeenschap van zusters van Don Bosco. Dat kan onder andere in de internaatsgemeenschap van de zusters van Don Bosco in Wijnegem. Hiervoor kun je contact opnemen met zr. Ann Meyvisch, ann.meyvisch@zustersvandonbosco.be.

Praktisch

- De meeleefdagen kunnen ingericht worden voor een drietal deelnemers uit de derde graad
- De meeleefdagen kunnen doorgaan in de volgende gemeenschappen:
Don Boscohuis Heverlee, Naamsesteenweg 37, 3001 Heverlee
Don Bosco Oud-Heverlee, Don Boscolaan 15, 3050 Oud-Heverlee
Don Bosco Internaatsgemeenschap Wijnegem (zusters van Don Bosco), Kasteellei 77, 2110 Wijnegem
- Kostprijs: € 30 per persoon, alles inbegrepen.
- De meeleefdagen lopen gewoonlijk over twee dagen. Meeleefdagen voor meerdere dagen kunnen eventueel besproken worden.
- Meer info: bezinning@donbosco.be

Images

Saludos Amigos

Maar wat is een vriend?
Een vertrouweling?
Een schouder om op uit te huilen?
Een oor om te luisteren?
Een hart om te voelen?
Vriend – zo’n klein woord,
maar zo immens in gevoel en gevuld met emotie.
Vriend – een woord dat liefde ademt,
een eenvoudig woord
dat geen begin kent en groeit zonder einde.

Saludos Amigos – Hallo vrienden!!

Saludos Amigos is een dagprogramma voor jongerengroepen tussen de 11 en 13 jaar (catechesegroepen, plusserswerkingen…) We werken een hele dag op een interactieve en creatieve manier rond het thema ‘vriendschap en relatievorming’, een thema dat jongeren bezighoudt. Spelenderwijs ervaren we dat niet alles is zoals het op het eerste zicht lijkt. Soms moet je verder kijken, ook bij vriendschap. Op het programma staan heel wat creatieve en actieve werkvormen, waarbij we ons laten leiden door de personages uit de film Shrek. Er is ruimte voor een (park)spel, voor ontmoeting, uitwisseling … De dag wordt afgesloten met een bezinnend moment.

Saludos Amigos stopt echter niet na deze dag. Om verder rond dit thema te werken krijgt elke deelnemer een werk- en naslagboek mee. Op de dag zelf gaan we er al mee aan de slag, maar het is de bedoeling er later in de plaatselijke werking mee verder te werken. In het boek worden bijkomende thema’s als puberteit en verliefdheid verder uitgewerkt.

Praktisch

Praktisch: vanaf september tot juni op aanvraag (op zaterdagen of in vakanties)
Plaats: Don Bosco Experience, H. Placestraat 44, 1702 Groot-Bijgaarden of Jeugddienst Don Bosco, Naamsesteenweg 37, 3001 Heverlee
Aantal deelnemers: minimum 15 (maximum 30).
Uur: ca. 9u30 – 16u30
Kostprijs: € 220 voor de hele dag, alles inbegrepen (vanaf 21 personen wordt 11 euro per persoon bijgerekend).
Contact: bezinning@donbosco.be

Nog tot eind 2017
Saludos Amigos kan nog tot eind 2017 aangevraagd worden. Nadien wordt het programma stopgezet.

Images

Achtergrond van de bezinningsdagen

Ook wie jong is heeft er soms nood aan eens stil te vallen, tot rust te komen en een paar zaken eens op een rijtje te zetten. Wie deelneemt aan een van deze activiteiten wordt uitgedaagd om stil te staan bij zichzelf en bij de grote wereld om zich heen. Je krijgt er de kans om op zoek te gaan naar jezelf, om na te gaan welke plaats andere mensen, maar ook God, innemen in je leven. Dat gebeurt aan de hand van verschillende werkvormen, de een al creatiever of actiever dan de andere. Hopelijk doe je op die manier zinvolle energie en veel inspiratie op om verder te gaan.

“Turijn is een leuke spirituele verslaving!”

Kirsten - Roots van Don Bosco, Turijn