Images-loading
Images

Jeugddienst Don Bosco

Images

Don Bosco als inspirator

Don Bosco (1815-1888) was een priester in het noorden van Italië, die sterk begaan was met het welzijn van jongeren. Vele van die jongeren trokken naar de stad Turijn, op zoek naar een beter leven. Don Bosco droomde ervan die jongeren ten volle kansen te bieden zodat ze hun toekomst zelf in handen zouden kunnen nemen. Hij bouwde een ‘oratorio’: een plaats waar zij konden thuiskomen en vriendschapsbanden smeden, een vak leren, zich ontspannen en de échte zin van het leven ontdekken.

Jeugddienst Don Bosco

Nog altijd wordt er aan die droom van Don Bosco verder gewerkt. In 132 landen zijn er Don Boscohuizen, met daaraan verbonden scholen, speelpleinen, jeugdcentra, internaten, enzovoort. Daar proberen mensen – binnen de context van de plaatselijke cultuur en tijd – vanuit dezelfde christelijke inspiratie te doen wat Don Bosco begon in Turijn. Don Bosco’s pedagogische visie is daarbij een blijvende inspiratie, ook voor Jeugddienst Don Bosco.

tekstfoto
Images

PASSIE VOOR JONGEREN

Als jeugdorganisatie zijn we gepassioneerd door jonge mensen en zijn we overtuigd van hun mogelijkheden en hun (soms nog te ontdekken) competenties. Samen met hen kiezen we ervoor om vorming en engagement als hefbomen te hanteren. Hefbomen die jongeren omvormen tot sociaal geëngageerde jongeren die hun plaats in de maatschappij durven innemen.

SPEELSHEID

Jeugddienst Don Bosco richt zich op jongeren die als begeleider of begeleidster actief (willen) zijn in het jeugdwerk, zowel in binnen- als in buitenland. Via de organisatie van allerlei vormingen en cursussen ontdekken die jongeren hun vaardigheden en worden ze uitgedaagd om hun grenzen te verleggen. We werken daarbij op een speelse en ervaringsgerichte manier. Jeugddienst Don Bosco bereidt jaarlijks een 500-tal jongeren voor op hun begeleidingstaak in het jeugdwerk.

ONTMOETING

In je eentje verover je de wereld niet of realiseer je geen grootse dromen. Daarvoor heb je anderen nodig. Er schuilt dan ook een enorme kracht in ontmoeting, zeker als die ontmoeting leidt tot sterke vriendschapsbanden en samen gedragen engagement. Als Don Bosco-organisatie zijn we overtuigd van de kracht van de ontmoeting, ook van de interculturele ontmoeting. Het vormt een basisconcept binnen ons aanbod.

HARTELIJKHEID

Jongeren worden uitgedaagd om vanuit een hartelijke en respectvolle houding tegenover anderen en tegenover de wereld te staan, en een zinvolle en gefundeerde bijdrage te leveren aan de samenleving. Door ervaring, vaardigheden en kennis te delen, verrijken jongeren elkaar en verrijken verschillende culturen elkaar. We leren elkaar beter kennen en er ontstaan ook stevige vriendschapsbanden. De ervaring dat je graag gezien wordt en niet alleen in het leven staat, zijn voor jongeren goud waard.

GELOOF

Voor Jeugddienst Don Bosco behoren zingeving en geloof tot de kern van het menselijk bestaan. Wie niet weet wie of wat de kern uitmaakt van zijn of haar bestaan, vindt ook de grond niet waarop hij of zij een zinvol bestaan kan uitbouwen. We dagen jongeren tijdens onze activiteiten uit om even tot rust te komen en te durven stilstaan bij zichzelf.

VERTROUWEN EN VERBONDENHEID

Voor de realisatie van onze activiteiten doen we een beroep op een groep van enthousiaste en geëngageerde vrijwilligers. Zij krijgen heel wat vertrouwen en verantwoordelijkheid binnen de werking en participeren op alle niveaus mee in het beleid van de organisatie.

“Het hoogtepunt van de reis was het bezoek aan de basiliek op de Becchi, waar Don Bosco geboren werd. Dat was gewoon zeer imposant.”

Wietse - Roots van Don Bosco, Turijn
Images

Ons team

Images
Guido Stoop
Coördinatie
jeugddienst@donbosco.be
+32 16 24 16 20
Images
Catherine Holemans
Administratie
catherine.holemans@donbosco.be
+32 16 24 16 20
Images
Marie Vanwing
Stafmedewerker vorming
marie.vanwing@donbosco.be
+32 16 24 16 20
Images
Fonny Grootjans
Stafmedewerker internationaal
fonny.grootjans@donbosco.be
+32 16 24 16 20
Images
Koen Timmermans
Stafmedewerker zingeving
koen.timmermans@donbosco.be
+32 16 24 16 20
Images
Lindsey Pinnock
Communicatie
lindsey.pinnock@donbosco.be
+32 16 24 16 20