Images-loading
Image

woordenparen maken

10 likes, rustig

Uitleg

Iedereen wandelt rond met een papiertje op zijn rug. Hij mag aan een andere speler maximum twee vragen stellen om te weten te komen wat er op zijn papiertje te lezen staat. Als men vermoedt wat het is, tracht men met een of meerdere spelers een samengesteld woord te vormen. Natuurlijk mag niemand een woord verraden noch aanmoediging geven om bij iemand te gaan staan.

Materiaal

woorden die samenstellingen kunnen vormen (op papiertjes geschreven), spelden om de papiertjes op te hangen (2x spelden).