Images-loading
Image

vangstok, bezemsteel

40 likes, kennismaking

Uitleg

De groep staat in een kring. De spelleider staat in het midden en houdt een stok vast die in het midden van de cirkel staat. Wanneer de spelleider plots de naam van een groepslid roept, laat hij de stok vallen. De geroepene moet de stok opvangen vooraleer deze de grond raakt. Slaagt hij er in, dan krijgt hij één winstpunt. In het ander geval valt hij uit.

Materiaal

stok (borstelsteel)