Images-loading
Image

Vangbal

16 likes, rustig

Uitleg

De spelers worden in twee groepen verdeeld en moeten om beurt een vangbare bal over het touw naar de overkant gooien. Kan de andere ploeg hem vangen, levert dit 1 punt op.

Materiaal

bal, touw