Images-loading
Image

scheve zeven, klingelen

18 likes, rustig

Uitleg

De spelers zitten in een kring. Je begint met de om de beurt een cijfer te zeggen, om zo tot honderd te tellen (de eerste speler zegt één, de tweede twee,…). Bij iedere zeven of bij ieder getal dat deelbaar is door zeven of waarin een zeven voorkomt (vb. 47) moet de speler opstaan en "hup" roepen. Wie een fout maakt valt af. Dan moet met het tellen opnieuw begonnen worden. Hoe hoger het tempo ligt bij het tellen, hoe plezanter het wordt... Variant: bij ouderen kan je gerust verder dan 100 tellen.