Images-loading
Image

dirigentje

49 likes, rustig

Uitleg

Iemand gaat buiten terwijl de andere spelers in een kring gaan zitten. Eén onder hen is de dirigent die, aan zijn orkest, de beweging van het bespelen van een muziekinstrument voordoet en af en toe verandert van beweging. Het orkest begint te spelen. De persoon die buiten stond, komt terug binnen in de kring en moet proberen te ontdekken wie de dirigent is. Variant: de dirigent kan ook afgelost worden, namelijk door naar iemand te knipogen. Deze wordt dan in zijn plaats dirigent. Om diegene in het midden te helpen mag dit maar drie keer per spel gebeuren.