Images-loading
Image

De bom

100 likes, rustig

Uitleg

De spelers zitten in een kring en hebben allemaal 1 schoen uitgedaan. Alle schoenen liggen in een hoop in het midden. 1 speler gaat even apart staan zodat hij de groep niet ziet of hoort. De groep beslist welke schoen de bom is. Wanneer die speler terug naar de kring komt, moet hij proberen om zoveel mogelijk schoenen op te heffen zonder de bom tegen te komen. De groep telt mee bij elke schoen die niet de bom is. Wanneer de speler de bom vast heeft dan roept de hele groep luidt: "Boem!" De speler is dan 'dood'. Dan is het de beurt aan iemand anders om het beter te doen, en dus meer schoenen te kunnen aanraken. Variant: Alle spelers zitten in een kring. In het midden liggen alle voorwerpen. Iemand gaat

weg en met de overblijvende spelers wordt afgesproken welk van de voorwerpen

de bom zal zijn. De persoon komt terug en neemt één voor één de voorwerpen.

Wanneer hij de bom neemt roept heel de groep "boem". Bedoeling is om zoveel

mogelijk voorwerpen te kunnen nemen voordat je de bom vast neemt.